O Festivalu

Drugi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata održava se 19. i 20. travnja 2012. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Festival okuplja predstavnike arhivske, knjižnične i muzejske zajednice te sve zainteresirane za digitalizaciju kulturne i znanstvene baštine.

Svrha je Festivala hrvatskih digitalizacijskih projekata predstaviti projekte digitalizacije kulturne i znanstvene ba?tine u hrvatskim baštinskim ustanovama te razmijeniti iskustva i znanja iz područja digitalizacije, primjene normi, korištenja informacijskih tehnologija, provođenja nacionalnog programa digitalizacije te osiguranja bolje dostupnosti podataka o digitaliziranoj građi. Na Festivalu će biti predstavljeni projekti digitalizacije knjižne građe, zvuka i vizualne građe, a posebno će biti okupljeni i predstavljeni projekti digitalizacije zavičajne građe te projekti povezani s primjenom novih medija.

Drugi dan Festivala pod nazivom Građa u fokusu ove je godine posvećen digitalizaciji starih novina kao iznimno traženoj i krhkoj građi koja se čuva u našim baštinskim ustanovama. Prijenosom novina u digitalni oblik osigurava se za?tita izvornika starih novina, a objavom na mreži njihova šira dostupnost. Digitalizacija starih novina otvara niz stručnih, tehničkih i organizacijskih pitanja koja ćemo razmotriti kroz nekoliko uvodnih izlaganja i raspravu o sljedećim temama:
? strategija i koordinacija digitalizacije starih novina
? metapodaci i zajednički put prema Europeani
? izazovi skeniranja i obrade starih novina
? digitalizacija inozemne Croatice.
©Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2012. Sva prava pridržana.
Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111