„Zelene knjižnice“: održan okrugli stol o knjižnicama kao predvodnicama ekološki održivoga razvoja

Objavljeno 9.11.2016.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 8. studenoga 2016. godine održan je okrugli stol na temu Zelene knjižnice. Ovaj okrugli stol organiziran je kako bi se osvijestilo javnost o uslugama, aktivnostima, događanjima, izdanjima i projektima koje knjižnice u Hrvatskoj provode kao predvodnice u širem usvajanju i provođenju načela ekološki održivoga razvoja te predstavlja nastavak programskih djelatnosti u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, čiju je provedbu Knjižnica započela u svibnju 2016. godine.

Programom okrugloga stola moderirao je Mladen Iličković, autor i urednik emisije Eko zona, koja se prikazuje na Hrvatskoj televiziji, te je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih događanja jer ona pridonose umrežavanju ustanova različitih profila koje dijele isti društveno bitan cilj – širenje informacija radi podizanja opće svijesti o potrebi ekološki prihvatljivoga djelovanja u svim područjima.

U razgovoru na zadanu temu okrugloga stola sudjelovali su glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Tatijana Petrić, viši samostalni suradnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Anamarija Brstilo, rukovoditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Mira Zovko te predsjednik Radne grupe za Zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva Ivan Kraljević, ujedno i začetnik projekta Društva bibliotekara Istre Zelena knjižnica, koji se od 2011. godine provodi na regionalnoj razini.

Projektom Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavljanjem ekološki vrijednih tematskih ostvarenja iz svojega fonda povezuje korisnike i širu javnost s organizacijama i društvima koje se bave zaštitom i očuvanjem prirodnih bogatstava Hrvatske kao bitne sastavnice nacionalne kulturne baštine. Knjižnica u svojem fondu posjeduje bogat opus građe vezane uz tu temu, među kojom se ističu doktorske disertacije, magistarski radovi, novine, monografije te zakonski i drugi pravni akti. Ovim projektom Knjižnica na tu građu želi skrenuti pozornost što većega broja korisnika i zainteresirane javnosti te im omogućiti da sudjelovanjem u posebno pripremljenim programima dublje usvoje one vrijednosti i navike koje odražavaju tako nam potrebnu ekološku osviještenost.

Kao uvod u ovaj projekt u korisničkome prostoru na trećem katu Knjižnice uređeni su izložbeni prostori kojima se predstavljaju nacionalni parkovi Risnjak, Paklenica i Krka te Park prirode Kopački rit. Građom Knjižnice, različitim zanimljivim izlošcima i serijom tematskih predavanja korisnicima, ali i široj javnosti, želi se približiti bogata prirodna baština ovih parkova.

Prva dva programa u sklopu ovoga projekta Knjižnica je ostvarila u suradnji s Nacionalnim parkom Krka. Riječ je o dvjema izložbama – Burnum – arheološko blago Krke, koja je održana u lipnju ove godine, te Krka – tajne podzemlja, koja se održavala u rujnu i listopadu. Okrugli stol Zelene knjižnice održan je kao treći program u sklopu ovoga projekta Knjižnice.

Ostatak projekta Knjižnica će ostvariti organizacijom raznovrsnih aktivnosti, kao što su tematske izložbe starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata i ostale građe iz fonda Knjižnice, virtualne tematske izložbe, predavanja istaknutih hrvatskih znanstvenika i prirodoslovaca i dr. Održat će se i promidžba projekta digitalizacije NSK Flora Jadrensis, manifestacija Zeleni sajam, kojim će svoje „zelene“ programe predstaviti svi suradnici na projektu, manifestacija Zeleni tjedan, koja će se održati u organizaciji Europske komisije, kao i brojne druge aktivnosti.

Bitno je istaknuti kako je u sklopu provedbe ovoga projekta predviđena izradba dokumentacije potrebne za opskrbu postrojenja Knjižnice tehnološkom (hladnom) vodom, postavljanje fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije na krov Knjižnice te uvođenje ekološki prihvatljivoga sustava zaštite od požara.