Zbirka zemljovida i atlasa

Objavljeno 5.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 16.00
Građa iz rizničnih spremišta koristi se od 9 do 15 sati.
Telefoni
+385 1 616 4083
+385 1 616 4084
E-pošta
kartografska@nsk.hr

 

Povijesni prikaz
Zbirka zemljovida i atlasa utemeljena je 1945. godine kao zasebna jedinica Knjižnice. Nastala je odabirom iz njezinih fondova, iz prikupljenog obveznog primjerka, iz darova i ostavština znamenitih pojedinaca (B. Krčelića, obitelji Patačić, V. Gaja, M. Sabljara, R. Ž. Franjetića) te darova mnogobrojnih ustanova.

Djelatnost
U Zbirci se sakupljaju, čuvaju, obrađuju i daju na korištenje sve vrste karata i atlasa. Posebna pozornost poklanja se fondu starije i vrijedne kartografske građe te nacionalnom fondu i kontroli obveznog primjerka. Djelatnici Zbirke obavještavaju korisnike iz područja kartografije te pružaju stručnu pomoć znanstvenicima i studentima u izradbi njihovih radova.

Fond zbirke
U fondu Zbirke zastupljene su sve vrste karata – pregledne, tematske, topografske karte svih mjerila, planovi i pomorske karte, stare karte, rukopisne karte, astronomske karte i sve vrste atlasa. Fond Zbirke sustavno je izgrađivan i podjednako popunjavan po zemljopisnim područjima. Više od 70% fonda odnosi se na područje srednje, južne i jugoistočne Europe. Polovinu cjelokupnog fonda predstavlja prostor Hrvatske. Zbirka sadrži i priručnu knjižnicu s referentnim djelima iz područja kartografije i specijalnog knjižničarstva. U Zbirci se nalazi približno 40 000 listova zemljopisnih karata, približno 1700 svezaka atlasa te približno 400 svezaka knjiga priručne knjižnice.

Osobito vrijedna građa
Osobitu vrijednost predstavlja zbirka starih atlasa: nekoliko izdanja Orteliusa, Mercatora, Hondiusa, više Blaeuovih izdanja (Atlas Major, 8 vol.), atlasi Jaillota, Marsiglia, Homanna, Lottera, Seuttera, Isolario Bordonea, Coronellija, 2 izd. Geographiae C. Ptolemaeusa, iznimno vrijedni rukopisni pomorski atlas Jadrana C. F. Beautemps-Beauprea (1806) itd. Od vrjednijih karata valja izdvojiti: Fries, Tabula V. Europae, 1522; Coppo, Tabula Histriae, 1575; Hirshvogel, Schlavoniae, Croatiae… 1573; Stier, Koenigreichs Ungarn, 1684; više od 10 karata Dalmacije i kontinentalne Hrvatske V. M. Coronellija; Mueller, Hungariae Regni, 1709; karte Dalmacije i Istre A. Zatte; Lipszky, Hungariae, Croatiae… 1806; Mappa Dioecesis Zagrebiensis, 1825; planovi grada Zagreba i drugih hrvatskih gradova iz XIX. stoljeća itd. Nezaobilazne su, također, i rukopisne karte, od kojih se osobito ističe zbirka nacrta i planova Osijeka i Tvrđe u Osijeku.

Zbirka Novak darovana je Knjižnici 2012. te je pohranjena, obrađena i digitalizirana u Zbirci zemljovida i atlasa kao zaokružena cjelina. Karte prikazuju u cijelosti ili dijelom dio hrvatskoga povijesnog i suvremenog prostora, a nastale su od XVI. do sredine XX. stoljeća. Zbirka Novak – Mappae Croaticae bez sumnje jedna je od malobrojnih, najvažnijih i najbogatijih hrvatskih kartografskih zbiraka. Drago Novak predanim je višegodišnjim radom i marljivošću prikupio kartografsku zbirku od oko 400 listova zemljopisnih karata, 63 sveska atlasa te 99 svezaka knjiga s pripadajućim ekslibrisima.

Katalozi
Cjelokupan fond Zbirke dostupan je putem Mrežnog kataloga NSK.

Korištenje
Građa se koristi isključivo u čitaonici Zbirke. Sve potrebne informacije i reference korisnici mogu dobiti u čitaonici, telefonom te upitom putem elektroničke pošte.

Digitalizirana građa dostupna je u sklopu portala Digitalna kartografska građa.

Digitalizacija kartografske građe

Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljovida i atlasa.

Popunjen obrazac molimo poslati na adresu: kartografska@nsk.hr

Naručivanje digitaliziranih preslika kartografske građe moguće je jedino u svrhu znanstvenog i stručnog rada.