Zbirka za knjižničarstvo

Objavljeno 9.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 16.00
Telefoni
+385 1 616 4037
+385 1 616 4195
Telefaks
+385 1 616 4186
+385 1 616 4365
+385 1 616 4397

 

Zbirka za knjižničarstvo namijenjena je knjižničarima i sastavni je dio Zavoda za knjižničarstvo. Zbirka sustavno okuplja domaća stručna izdanja iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti te važniju stručnu literaturu iz navedenog područja na stranim jezicima. Zbirka služi i kao priručna zbirka Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj radi omogućavanja pristupa znanstvenoj i stručnoj literaturi za potrebe stalnog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja knjižničara. Zbirka za knjižničarstvo organizira i provodi programe stručne prakse za studente knjižničarstva u Republici Hrvatskoj u sklopu stručnih službi i posebnih programa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Fond
Korisnicima Zbirke na raspolaganju je više od 4000 knjiga u slobodnome pristupu građi te zadnjih pet godišta više od 60 hrvatskih i stranih časopisa.
Preostala godišta nalaze se u zatvorenom spremištu. Časopisi su većim dijelom na engleskom i njemačkom jeziku.

Informacijske usluge
U sklopu informacijske i obrazovne djelatnosti, Zbirka pruža stručne informacije o fondu te obavlja tematska pretraživanja iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Bilten prinova Zbirke za knjižničarstvo NSK.

Zbirka za knjižničarstvo redovito objavljuje Bilten prinova.