Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefon
+385 1 616 4058
+385 1 616 4274 (čitaonica)
Osoba za kontakt
Hrvoje Špac

Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu utemeljena je odlukom Stručnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 9. prosinca 2008. godine. Važnost Domovinskog rata, kao razdoblja koje snažno obilježava povijest hrvatskoga naroda, ogleda se u količini i raznovrsnosti publikacija objavljenih na tu temu u Hrvatskoj i svijetu. Osim što se u njima Domovinski rat obrađuje s gledišta različitih znanstvenih disciplina – povijesti, politologije, vojne znanosti, prava i drugih, različita su stajališta s kojih se pristupa temi, osobito ako se uzmu u obzir izdanja iz šire regije, Europe i svijeta.

Zbog toga je svrha Zbirke okupiti svu relevantnu građu o Domovinskom ratu na jednome mjestu i tako omogućiti što cjelovitiji uvid u ovo složeno i multidisciplinarno područje. Zbirka izgrađena na ovim načelima daje pregled rezultata dosadašnjih istraživanja, a također je koristan izvor za nova istraživanja o Domovinskom ratu.

U prostoru Zbirke priređuju se i predstavljanja novih izdanja o Domovinskom ratu, povremene tematske izložbe knjiga i stalna izložba novih naslova u fondu Zbirke.

FOND

Zbirka obuhvaća sljedeće vrste građe: knjige, časopise (tematski brojevi i časopisi koji u cijelosti obrađuju teme rata i obnove), sitni tisak (brošure, razglednice, katalozi izložaba, posebni otisci), audiovizualnu građu, zvučne snimke, mjesno dostupnu elektroničku građu (CD ROM-ove) i digitaliziranu građu (digitalizirani članci iz dnevnih i tjednih novina iz 1991. i 1992. godine).

Prema podatcima za veljaču 2018. godine, fond Zbirke sadrži približno 3700 naslova i 3800 primjeraka građe.

PRIKUPLJANJE

Građa za Zbirku nabavlja se kupnjom dodatnih primjeraka publikacija tiskanih u Hrvatskoj i u inozemstvu, donacijama i zamjenom uz kriterij da je to građa čiji se intelektualni sadržaj potpuno ili djelomično odnosi na Domovinski rat, da obuhvaća izdanja hrvatskih autora i/ili nakladnika, kao i inozemnih autora i/ili nakladnika, a također i izdanja s područja Republike Hrvatske okupiranih u vrijeme rata.

Posebna pozornost posvećuje se prikupljanju knjižne građe nastale na okupiranim područjima, odnosno građi koja zbog ratnih okolnosti nije ušla u fond Knjižnice. U svrhu prikupljanja građe i što kvalitetnije izgradnje zbirke, Zbirka je otvorena za suradnju sa srodnim institucijama i ustanovama: nakladnicima, znanstveno-istraživačkim ustanovama, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i drugima.

Uz tiskane publikacije, zbirka okuplja i građu na drugim medijima: elektroničku i audiovizualnu građu, a sudjeluje i u postupcima digitalizacije građe. Početak digitalnog dijela Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu čine digitalizirani članci o Domovinskom ratu. U razdoblju od 1991. do 1993. u Knjižnici je digitalizirano više od 3500 članaka iz dnevnog i tjednog hrvatskog i stranog tiska, a također je priređena i izdana bibliografija članaka u tri sveska pod naslovom Rat u Hrvatskoj.

PRISTUP I KORIŠTENJE

Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu čini jednu od zbirki građe s otvorenim pristupom, a nalazi se na prvom katu Knjižnice. Građa se koristi samo u čitaonici Zbirke i dostupna je korisnicima u radnom vremenu Knjižnice.

Novi naslovi pristigli u fond Zbirke dostupni su u Biltenu prinova.

Pristup i pregledavanje digitaliziranih članaka iz prvoga sveska bibliografije Rat u Hrvatskoj omogućeno je na korisničkom računalu u čitaonici Zbirke. Digitalizirana su i sva tri sveska bibliografije članaka koja su javno dostupna na mrežnim stranicama Zbirke:

  1. Razaranja 1991
  2. Razaranja i obnova 1992
  3. Odjeci u stranom tisku 1991, 1992

 

U povodu desete obljetnice rada Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu, u 2020. godini je u digitalnom obliku objavljena Bibliografija Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu koja daje uvid u opsežnost i raznolikost dostupnog fonda.