Zbirci muzikalija i audiomaterijala darovana ostavština nota skladatelja i pijanista Nikole Glassla

Objavljeno 3.12.2019.

Fond Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu obogaćen je značajnom prinovom, ostavštinom skladatelja i pijanista Nikole Glassla. Građu su darovali nasljednici Nikole Glassla, a sadrži autografe svih djela iz njegova opusa.

U Glasslovu opusu nalaze se instrumentalna i orkestralna djela poput koncerata, varijacija i simfonija. Skladao je i komorna djela, djela za klavir te vokalno-instrumentalna djela.

Nikola Glassl (1920. – 2017.) istaknuti je hrvatski skladatelj i pijanist. Opće i glazbeno školovanje počinje u Osijeku. Godine 1934. seli u Zagreb i nastavlja glazbeno školovanje u Glazbenoj školi Beethoven, gdje kod Antonija Janigra uči kontrabas, a dirigiranje kod Borisa Papandopula. Na zagrebačku Muzičku akademiju upisuje se 1940. godine, gdje kod Mila Cipre i Krste Odaka sluša predavanja iz kompozicije, kod Frana Lhotke harmoniju, kod Antonija Janigra komornu glazbu, a kod Božidara Kunca sviranje partitura. Godine 1951. ponovno upisuje studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, i to kod Stjepana Šuleka kao jedan iz prve generacije Šulekovih studenata kompozicije. Diplomirao je 1957. godine. Godine 1958. djeluje kao pijanist i asistent Milana Horvata u Zagrebačkoj filharmoniji, do 1964. kao korepetitor, kraće je vrijeme radio i kao zborovođa u operi HNK u Zagrebu te je predavao kolegij sviranje partitura na Muzičkoj akademiji. Godine 1964. seli u München, gdje od 1965. radi kao suradnik-pijanist u Simfonijskome orkestru Bavarskoga radija. Primio je nagradu HAZU za skladbu Sinfonietta drammatica 2006. godine.