Zahtjev za digitalizaciju građe – Zbirka zemljopisnih karata i atlasa – fizičke osobe

Ime i prezime *

Broj članske iskaznice

Adresa *

Kontakt

Broj telefona *

E-pošta

NAPOMENA
Reprodukcije i kopije smiju se izrađivati samo u svrhu osobnog znanstvenog rada, zahtjevi će biti realizirani u roku 7 dana.
Za narudžbe veće od 50 snimaka, rok izrade se odreduje prema dogovoru i naplaćuje se akontacija u iznosu 20%.
Hitne narudžbe biti će realizirane u roku 24 sata i naplaćuju se 50% više od cijena navedenih u cjeniku.
Molimo Vas da nam se u slučaju narudžbe veće od 50 snimaka ili hitne narudžbe javite putem telefona ili e-pošte.

Naručena građa :

Signatura                                naslov / broj / datum                      broj stranice / lista
(+)

Digitalna reprofotografija

ili
Skeniranje građe po posebnim uvjetima

NAPOMENA
Digitalizirani snimci pohranjuju se na CD (700Mb) ili DVD (4.7Gb), ovisno o veličini datoteke. Vašem iznosu troškova digitalizacije bit će pribrojen i iznos CD-a sa uslugom snimanja od 25kn ili DVD-a sa uslugom snimanja 35kn.

Odaberite način plaćanja *
osobno podići u čitaonici zbirkeposlati poštom uz račun

Obavezno navedite kontakt za dostavu ako ste odabrali opciju slanja poštom uz račun :

Ime i prezime

Adresa (ulica,kućni broj, poštanski broj, mjesto)

Broj telefona

E-pošta

Pri slanju poštom u cijenu će biti ubrojena poštarina prema cjeniku Hrvatske pošte.

Datum podnošenja zahtjeva *

Napomena ili komentar

Kontakt:

Zbirka zemljopisnih karata i atlasa
Telefoni: 00385 1 616 4083, 00385 1 616 4084
e-mail: kartografska@nsk.hr

captcha

(Unesite kod sa slike radi sigurnosne provjere. Slova nisu osjetljiva na veličinu.)