Zahtjev za digitalizaciju građe – Grafička zbirka – pravne osobe

Ime ustanove *

OIB ustanove *

Adresa ustanove *

Kontakt osoba u ustanovi

Ime i prezime *

Broj telefona *

E-pošta

NAPOMENA
Reprodukcije i kopije smiju se izrađivati samo u svrhu osobnog znanstvenog rada, zahtjevi će biti realizirani u roku 7 dana.
Za narudžbe veće od 50 snimaka, rok izrade se odreduje prema dogovoru i naplaćuje se akontacija u iznosu 20%.
Hitne narudžbe biti će realizirane u roku 24 sata i naplaćuju se 50% više od cijena navedenih u cjeniku.
Molimo Vas da nam se u slučaju narudžbe veće od 50 snimaka ili hitne narudžbe javite putem telefona ili e-pošte.

Naručena građa :

Signatura                                naslov / broj / datum                      broj stranice / lista
(+)

Digitalna reprofotografija

ili
Skeniranje građe po posebnim uvjetima

NAPOMENA
Digitalizirani snimci pohranjuju se na CD (700Mb) ili DVD (4.7Gb), ovisno o veličini datoteke. Vašem iznosu troškova digitalizacije bit će pribrojen i iznos CD-a sa uslugom snimanja od 15kn ili DVD-a sa uslugom snimanja 30kn.

Način plaćanja - poslati na ustanovu uz račun

Kontakt za dostavu *
Ime i prezime *

Adresa (ulica,kućni broj, poštanski broj, mjesto) *

Broj telefona *

E-pošta

Pri slanju poštom u cijenu će biti ubrojena poštarina prema cjeniku Hrvatske pošte.

Datum podnošenja zahtjeva *

Razlog korištenja građe *

Kontakt:

Grafička zbirka
Telefoni: 00385 1 616 4101, 00385 1 616 4088
e-mail: grafzbirka@nsk.hr

captcha

(Unesite kod sa slike radi sigurnosne provjere. Slova nisu osjetljiva na veličinu.)