Zahtjev za digitalizaciju građe – Grafička zbirka – pravne osobe

  Ime ustanove *

  OIB ustanove *

  Adresa ustanove *

  Kontakt osoba u ustanovi

  Ime i prezime *

  Broj telefona *

  E-pošta

  NAPOMENA
  Reprodukcije i kopije smiju se izrađivati samo u svrhu osobnog znanstvenog rada, zahtjevi će biti realizirani u roku 7 dana.
  Za narudžbe veće od 50 snimaka, rok izrade se odreduje prema dogovoru i naplaćuje se akontacija u iznosu 20%.
  Hitne narudžbe biti će realizirane u roku 24 sata i naplaćuju se 50% više od cijena navedenih u cjeniku.
  Molimo Vas da nam se u slučaju narudžbe veće od 50 snimaka ili hitne narudžbe javite putem telefona ili e-pošte.

  Naručena građa :

  Signatura                                naslov / broj / datum                      broj stranice / lista
  (+)

  Digitalna reprofotografija

  ili
  Skeniranje građe po posebnim uvjetima

  NAPOMENA
  Digitalizirani snimci pohranjuju se na CD (700Mb) ili DVD (4.7Gb), ovisno o veličini datoteke. Vašem iznosu troškova digitalizacije bit će pribrojen i iznos CD-a sa uslugom snimanja od 15kn ili DVD-a sa uslugom snimanja 30kn.

  Način plaćanja - poslati na ustanovu uz račun

  Kontakt za dostavu *
  Ime i prezime *

  Adresa (ulica,kućni broj, poštanski broj, mjesto) *

  Broj telefona *

  E-pošta

  Pri slanju poštom u cijenu će biti ubrojena poštarina prema cjeniku Hrvatske pošte.

  Datum podnošenja zahtjeva *

  Razlog korištenja građe *

  Kontakt:

  Grafička zbirka
  Telefoni: 00385 1 616 4101, 00385 1 616 4088
  e-mail: grafzbirka@nsk.hr

  captcha

  (Unesite kod sa slike radi sigurnosne provjere. Slova nisu osjetljiva na veličinu.)