Viša stručna zvanja

Objavljeno 3.2.2012.

Potpisani zahtjevi/zamolbe za stjecanje viših stručnih zvanja šalju se poštom na sljedeću adresu:

Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
p. p. 550
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Životopis i dokazi o doprinosima knjižničarskoj struci predaju se u elektroničkom obliku.

Uz zahtjeve potrebno je priložiti i rješenje o prevođenju zvanja u skladu s čl. 33 Pravilnika (Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)).