Virtualna izložba „Rroma pe droma: baština i budućnost Roma“ objavljena s potporom Konferencije ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica (CENL)

Objavljeno 23.11.2021.

Dana 5. studenoga 2021. godine na svečanome obilježavanju Svjetskoga dana romskoga jezika u Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ predstavljena je virtualna izložba Rroma pe droma: baština i budućnost Roma izrađena u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Središnje knjižnice Roma u Republici Hrvatskoj i Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ te ostvarena uz novčanu potporu Konferencije ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica (The Conference of European National Librarians – CENL).

Konferencija ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica koja okuplja ravnatelje 49 nacionalnih knjižnica iz zemalja članica Vijeća Europe dodijelila je 2020. godine na temelju prijave na javni poziv Zaklade Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu novčana sredstva u iznosu od 2.500,00 eura iz fonda za potporu projektima posvećenima okupljanju građe i izvora koji se odnose na zajednice nedovoljno zastupljene i predstavljene u zbirkama knjižnica članica Zaklade (Hidden Stories Support Fund) za pripremu virtualne izložbe posvećene romskoj zajednici.

Virtualna izložba Rroma pe droma: baština i budućnost Roma predstavlja cestu i put Roma, od vremena njihove prve migracije do njihova puta prema budućnosti. Ona je jedinstveno mrežno mjesto koje pruža uvid u povijest, kulturu, baštinu, seobe i patnje romskoga naroda, donosi bilješke o zaslužnim i znamenitim Romima čiji je doprinos za znanost, kulturu i društvo priznat te obrađuje bitne teme i događaje iz sadašnjice Roma kao što su život Romkinja danas, romski običaji, romske poslovice, romska suvremena umjetnost, Memorijalni centar Uštica i dr. Uz obilje slikovne građe koja prati tekstualne sadržaje Izložbe i koja je objedinjena u Galeriji Virtualne izložbe, u Izložbu je uvrštena i Digitalna zbirka koja sadrži raznovrsnu građu, izdanja Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, od slikovnica do knjiga i časopisa. Sadržaji su dostupni na hrvatskome, engleskome i romskome jeziku Romani chib.

Trojezičnu virtualnu izložbu pripremile su dr. sc. Breza Šalamon-Cindori, knjižničarska savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, i diplomirana knjižničarka Petra Medić, voditeljica Središnje knjižnice Roma u Republici Hrvatskoj, a Izložbu je razvila tvrtka Oxidian d.o.o. iz Zagreba. Nakon njezina predstavljanja virtualna izložba namijenjena je dopunjavanju, izgrađivanju i razvijanju i prema portalu romske baštine koji će u budućnosti održavati Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj, osnovana pri Savezu Roma 2020. godine kao specijalna knjižnica, jedina u Europi, a vjerojatno i u svijetu, koja prikuplja, obrađuje i daje na korištenje raznovrsnu građu i izvore o Romima.

Virtualnom izložbom Rroma pe droma: baština i budućnost Roma i stvaranjem kreativne mrežne stranice kojom je otkrivena skrivena priča o romskoj zajednici i njezinoj bogatoj baštini koja dosad nije bila dovoljno zastupljena u digitalnim knjižničnim zbirkama, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu potvrđuje poslanje knjižnica koje, uz svoje temeljne zadaće, trebaju osluškivati i prihvaćati različitosti, osiguravajući jednak pristup za sve, dok je provedbom Projekta s potporom CENL-a učvršćena suradnja sa specijalnom knjižnicom koja je u njezinoj nadležnosti.

Virtualna izložba bit će uvrštena na portal Virtualne izložbe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.