Večernji rad

Objavljeno 5.1.2012.
Radno vrijeme za korisnike
ponedjeljak – petak 21.00 – 24.00
Nedjeljom i blagdanom Knjižnica je zatvorena.

Uslugom Večernjeg rada Knjižnice korisnicima je omogućen noćni rad od 21 do 24 sata u čitaonici u prizemlju.

Kako osigurati svoje mjesto za noćni rad?

Usluga je namijenjena samo članovima Knjižnice.
Zbog ograničenog broja mjesta za rad od 21 do 24 sata potrebno se unaprijed prijaviti!
Prijave se primaju od ponedjeljka do petka, od 8 do 19 sati

 • osobno u Informacijskom centru
 • telefonski na brojeve +385 1 61 64 002.

Prijave se primaju samo za isti dan. Rezervacije se ne primaju za sljedeće dane.

Online prijava za večernji rad u NSK.

Ulazak u zgradu od 21 do 24 sata posebno je propisan, a naputak za ulazak nalazi se kod glavnog ulaza. Prilikom dolaska u Knjižnicu nakon 21 sat korisnik se treba javiti službi sigurnosti i zatražiti  ključ od garderobnog ormarića.

Nakon završetka noćnog rada te prilikom napuštanja Knjižnice, korisnici su dužni građu vratiti na pult posudbe u prizemlju, a ne ostavljati građu na stolovima.
Prilikom povrata građe korisnici obavještavaju knjižničara žele li građu rezervirati za daljnji rad u čitaonici ili se građa može vratiti na spremišnu lokaciju.

 

Što pruža usluga Večernjeg rada u Knjižnici?

 • 150 mjesta u čitaonici u prizemlju.
 • 16 računala s pristupom internetu.
 • Referentna zbirka.
 • Knjige iz Zatvorenog spremišta (korisnik knjige treba naručiti do 19.30 s napomenom: za noćni rad).
 • Knjige iz čitaonica knjiga sa slobodnim pristupom građi (korisnik knjige treba donijeti na pult za posudbu u prizemlju).
 • Stručni djelatnik dežuran je od 21 do 24 sata (telefon: +385 1 61 64 085).

Nakon prestanka korištenja knjige se predaju službenoj osobi kod izlaza.

Od 21 do 24 sata ne mogu se koristiti:

 • časopisi i novine
 • građa iz zbirki posebne vrste
 • građa iz Zbirke službenih publikacija
 • doktorske disertacije i magistarski radovi
 • elektroničke publikacije (CD i DVD).