Upute za primjenu mjera Stožera civilne zaštite koje vrijede od 6. studenoga te od 16. studenoga 2021.

Objavljeno 15.11.2021.

U skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite donesenima 5. studenoga 2021. te mjerama donesenima 12. studenoga 2021. koje su u primjeni od 16. studenoga 2021. godine, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu donosi Upute o prilagodbi organizacije rada Knjižnice u okolnostima pandemije virusa COVID-19. Ove se upute objavljuju kako bi se korisnici i poslovni suradnici upoznali s mjerama u navedenim dvjema odlukama, i to:

1. Odluci o ograničenjima okupljanja od 5. studenoga 2021.

2. Odluci o obveznome predočenju EU digitalne COVID potvrde pri ulasku u prostor javnih ustanova od 12. studenoga 2021.

Ulazak u Knjižnicu dopušten je svim korisnicima i poslovnim suradnicima uz predočenje odgovarajućega identifikacijskog dokumenta sa slikom i obvezno predočenje jednoga od navedenih dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na virus SARC-CoV-2, i to:

– važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde izdane na temelju cijepljenja, preboljenja ili negativnoga testa na virus SARS-CoV-2

– potvrda liječnika primarne zaštite kao dokaz jednoga od statusa iz točke VII. Odluke Stožera civilne zaštite od 12. studenoga 2021. i točke IX. stavak 10 iz iste odluke.

Pri ulasku u Knjižnicu korisnici strani državljani trebaju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi ovjereni dokumenti o cijepljenju, preboljenju ili negativnome testu na virus SARS-CoV-2.

Korisnici koji su između dvaju cijepljenja ili čekaju izdavanje EU digitalne COVID potvrde na temelju cijepljenja cjepivom jedne doze, pri ulasku u Knjižnicu trebaju predočiti negativni test na virus SARS-CoV-2.

Korisnici i poslovni suradnici dužni su prilikom ulaska u Knjižnicu predočiti neki od navedenih identifikacijskih dokumenata sa slikom te odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili negativnome testu zaštitarskoj službi i ovlaštenim zaposlenicima Knjižnice.

Korisnici i poslovni suradnici koji nisu u mogućnosti predočiti neki od navedenih potrebnih dokumenata neće moći ući u zgradu Knjižnice. Također, korisnici i poslovni suradnici sa znakovima respiratorne infekcije ili drugim simptomima ili znakovima zarazne bolesti COVID-19 neće moći ući u zgradu Knjižnice.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nije visokoškolska ustanova i na nju se ne primjenjuje eventualna posebna mjera za studente i nastavu koja može vrijediti u visokoškolskim ustanovama, ovisno o njihovoj organizaciji rada.

Prilagodba rada Knjižnice u okolnostima pandemije COVID-19

I dalje su na snazi protuepidemijske mjere zaštite korisnika i djelatnika Knjižnice propisane u prosincu 2020. i prilagodba mjera u svibnju 2021. godine, i to:

1. Pravila ponašanja korisnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u uvjetima pandemije COVID-19 od 7. prosinca 2020.

2. Promjena načina rada Knjižnice u skladu s ublažavanjem epidemioloških mjera od 27. svibnja 2021.

Mjere i ograničenja povezana s brojem osoba na okupljanjima na posebnim programima i događanjima u Knjižnici slijede odluke Stožera civilne zaštite te se neprekidno usklađuju i primjenjuju na posebna događanja.

Ključne točke prilagodbe rada Knjižnice u pridržavanju protuepidemijskih mjera

U korisničkim prostorima Knjižnice može istodobno boraviti 461 korisnik na propisanim označenim mjestima za rad.

Dizalo smiju istodobno koristiti najviše četiri osobe.

Usluga Večernjega rada Knjižnice korisnicima je do daljnjega dostupna u uobičajenome vremenu od 21 do 24 sata na razini nula, i to najviše 73 osobe istodobno. Ulazak u Knjižnicu za potrebe Večernjega rada dopušten je do 21.30.

Protuepidemijske mjere koje iz prethodnoga razdoblja vrijede do daljnjega obuhvaćaju:

– pravilno nošenje odgovarajuće zaštitne maske tijekom boravka u Knjižnici
– mjerenje temperature na ulazu u Knjižnicu
– evidenciju korisničkoga radnog mjesta na informacijskim pultovima Knjižnice
– dezinfekciju ruku te pridržavanje mjera osobne higijene i higijene radnoga prostora
– održavanje najmanje fizičke udaljenosti od dva metra među osobama.

Na Info točki EU COVID potvrda svim korisnicima Knjižnice bit će pružena tehnička potpora oko preuzimanja EU COVID potvrda iz sustava e-Građani ako imaju pristup i dovoljnu razinu ovlasti za korištenje sustava. Također, moći će dobiti informacije i pomoć prilikom instalacije mobilne aplikacije i pohrane digitalne EU COVID potvrde na osobni pametni uređaj (ako imaju pristup i dovoljnu razinu ovlasti). Korisnici koji nemaju otvoren korisnički račun za pristup u sustav e-Građani ili imaju pristup s nedovoljnom razinom ovlasti, mogu tiskanu EU COVID potvrdu zatražiti u područnim službama HZZO-a ili u ljekarnama.

Knjižnica moli korisnike da se pridržavaju svih spomenutih mjera i uputa te ih poziva da daljnje obavijesti prate na portalu NSK i profilima Knjižnice na društvenim mrežama.

Molimo korisnike da se redovito informiraju o svim preporukama za zaštitu i samozaštitu od širenja bolesti COVID-19 koje na mrežnoj stranici objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.