U tijeku prijave za 5. godišnju otvorenu konferenciju korisnika Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 16.12.2021.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira 21. prosinca 2021. godine u virtualnome izdanju  5. godišnju otvorenu konferencija korisnika Integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja. Naziv je ovogodišnje Konferencije Sistemsko knjižničarstvo 2021: Knjižnični sustavi nove generacije, a namijenjena je informacijskim stručnjacima te knjižničarima iz svih vrsta knjižnica neovisno o knjižničnome programu u upotrebi ili stupnju automatizacije i informatizacije poslovanja knjižnica. Program je dostupan na službenim mrežnim stranicama Konferencije. Svi zainteresirani mogu do početka Konferencije prijaviti svoje sudjelovanje preko registracijskoga obrasca. Kotizacija za sudjelovanje na Konferenciji se ne naplaćuje.

Tema je ovogodišnje Konferencije Knjižnični sustavi nove generacije i aktualizira pitanja u području razvoja knjižničnih sustava, interoperabilnosti, primjene standarda u području informacijskih sustava, povezivanje informacijskih sustava, razvoja i perspektive knjižničnih formata za obradu znanja, sustava za razvoj izvornih povezanih podataka, razvoja metapodatkovnih standarda i ontologija, razvoja i primjene semantičke infrastrukture te ponovne uporabe baštinskih podataka. Tema je podijeljena u nekoliko tematskih cjelina:

  • knjižnični informacijski sustavi i programi:razvoj knjižničnih sustava i programa, sustavi za pronalaženje informacija (discovery), repozitoriji, API, distribuirani informacijski sustavi, blockchain tehnologija
  • razvoj formata: razvoj i ažuriranje formata, prevođenje metapodataka (metadata crossover), konverzija, izvorni povezani podatci, sheme metapodataka, razvoj i primjena ontologija, interoperabilnost, BIBFRAME
  • povezivanje, razmjena, dijeljenje i ponovna uporaba baštinskih podataka: podatkovna pismenost, veliki podatci, istraživački podatci, povezani podatci, otvoreni podatci, digitalna analiza, vizualizacija podataka, mašinsko učenje, duboko učenje, suradnja u području digitalne humanistike
  • digitalna transformacija: sistemsko knjižničarstvo, uklopljeno knjižničarstvo, pametne knjižnice i knjižnične usluge, unaprijeđena i virtualna stvarnost (AV & VR), Internet stvari (IoT) i baštinske ustanove, digitalno transformirano pretraživanje i BYOD pristup.

Konferencija Sistemsko knjižničarstvo bavi se područjem razvoja i primjene informacijskih sustava te dijelom digitalne transformacije knjižnica i baštinskih ustanova. Naglašava važnost primjene interdisciplinarnoga i transdisciplinarnoga pristupa obradi tema iz područja razvoja informacijskih sustava, upravljanja znanjem, razvojem i primjenom informacijskih sustava u kontekstu baštinskih ustanova. Svrha je Konferencije usvajanje novih znanja i ideja, razmjena mišljenja i iskustava te predstavljanje znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata i programa, održavanje radionica i predstavljanje programa i usluga iz područja primjene informacijskih sustava i procesa digitalne transformacije u dijelu baštinskih ustanova. Konferencija je namijenjena podjednako stručnjacima praktičarima, ali i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih područja, a posebno se vrednuje interdisciplinarni te transdisciplinarni pristup obradi tema te suradnji među predavačima.

Svi radovi i predstavljanja s Konferencije bit će dostupni u otvorenome pristupu ili pod Creative Commons licencijom (CC BY 3.0 HR) te po završetku objavljeni u recenziranome zborniku radova.

Više o Konferenciji.