U spomen Bartolu Kašiću – autoru prve hrvatske gramatike

Objavljeno 15.8.2012.

Bartol Kašić (1575. – 1650.) – pjesnik, pisac, prevoditelj, jezikoslovac i isusovac. U hrvatskoj povijesti te u povijesti hrvatskoga jezika, odnosno jezikoslovlja, ostat će upamćen ponajprije kao autor prve hrvatske gramatike Institutionum linguae Illyricae libri duo (Rim, 1604.).

Bartholomeus Cassius – kako se potpisivao na svojim knjigama – rođen je 15. kolovoza 1575. godine na otoku Pagu.

Već tijekom školovanja, a osobito kao student, Kašić je bio među prvima u pisanju stihova i proze. Pjesnički je talent iskazao ponajprije prepjevom prvih 50 psalama u zbirci Pjesni duhovne. Psalme, koji se sastoje od biblijskih verseta ili pak redaka u slobodnom stihu, Kašić u svojemu prepjevu prenosi u savršenijoj pjesničkoj formi dvanaesterca s dvostrukom rimom (rimom poslije 6. i 12. sloga).

U stihovima je Kašić napisao i svoju izvornu tragediju Sv. Venefrida. Riječ je o prvoj tragediji u povijesti hrvatske književnosti, koja je napisana i najvjerojatnije izvođena krajem 1627. godine kada i Dubravka Ivana Gundulića.

Bartol Kašić u jezikoslovnom je pogledu iznimno zanimljiv kao prevoditelj crkvenih djela, posebice Biblije. Izdvajamo Bellarminov katekizam Nauk krstjanski (Rim 1617. ili 1622/1623.) te ponovljeno izdanje iz 1633. koje je sačvano u Nacionalnoj biblioteci u Parizu s prvotnim pečatom Kraljevske biblioteke. Novi zavjet Biblije preveo je u razdoblju od 1622. do 1625. Godine pa ponovno na općenitiji jezik od 1625. do 1631. godine. Cijelu pak Bibliju preveo je sâm u razdoblju od 1631. do 1636. godine.

No posebno mjesto u njegovu prevoditeljskom opusu zauzima Ritual rimski (Rituale Romanium, 1640.). Ritual rimski plod je Kašićeva zrelog stvaralaštva, nastao nakon njegova misionarskog djelovanja u Dubrovniku (1609. – 1612.), obilazaka kršćana u krajevima pod turskom vlašću, u Slavoniji i Srijemu (1618. i 1619.) te nakon njegova zadnjeg boravka u Dubrovniku (1620. – 1633.). Ritual sadrži obrede koji prate kršćanina od rođenja do smrti – po njemu se 150 godina krstilo, vjenčavalo, pokapalo, blagoslivljalo, izvodili su se prigodni crkveni obredi, kao i egzorcizmi. Prvo izdanje Rituala rimskog tiskano je u 2.500 primjeraka, a čak 6 izdanja doživio je do 1929. godine (prije Rimskog obrednika koji ga je zamijenio).

U Riznici Nacionalne i sveučilišne knjižnice čuvaju se dva rukopisna i deset tiskanih djela Bartola Kašića, dijelom njegovih izvornih radova, dijelom prijevoda. U povodu Godine Bartola Kašića, Dana državnosti i 4. obljetnice otvorenja nove zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice, 1999. godine otvorena je izložba. Na izložbi, uz djela Bartola Kašića, mogle su se razgledati i publikacije o jezikoslovcu, leksikografu, teologu, pjesniku, misionaru i prevoditelju Svetoga pisma na hrvatski jezik – ukupno stotinjak naslova. Izložba je popraćena i katalogom u kojem su objavljeni tekstovi dr. fra Petra Bašića, dr. Darije Gabrić-Bagarić, dr. Vladimira Horvata, dr. Valentina Putanca, akademika Josipa Vončine i mr. Ivana Kosića.

Na stranicama Digitalizirane baštine dostupna je digitalizirana inačica prve hrvatske gramatike Institutionum linguae Illyricae libri duo.