U sklopu Dana otvorenih vrata NSK održana Podnevna glazbena stanka

Objavljeno 22.2.2013.

U organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 21. veljače 2013. godine održana je Podnevna glazbena stanka na kojoj su nastupili studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu iz klase Jože Haluza izv.prof.

ODRŽANI PROGRAM:

A. Dvoṙak
Drobnosti (II tercet za 2 violine i violu u B-duru op. 75a)
Cavatina, Moderato
Capriccio, Poco Allegro
Elegie, Larghetto
Izvode:
Carolina Blašković, violina
Ivo Jukić, violina
Bianca Kostić, viola

W. A. Mozart
Duo za violinu i violu KV 423
Allegro
Izvode:
Elizabeta Palić, violina
Martina Pustički, viola

A. Dvoṙak
Terzzetto za 2 violine i violu op.74
Scherzo, Vivace
Tema con Variazioni, Poco Allegro
Iizvode:
Eva Mach, violina
Margareta Kunjko, violina
Martina Pustički, viola

M. Bruch
Song of Spring-Andante con moto
Izvode:
Sausan Husein, violina
Ariana Škrinjar, violina
Chiara Jurić, klavir

A. Dvoŕak
Klavirski kvintet u A-duru op. 81 (11.30)
Allegro
Izvode:
Ena Ovčina, klavir
Mateja Kuvačić, violina
Dora Maganić, violina
Helena Pilipović, viola
Adrian Pelc, violončelo