Trideset prva iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice – gost Marin Knezović

Objavljeno 4.2.2019.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu održat će u srijedu 6. veljače 2019. godine u 12 sati, u sklopu Zbirke inozemne Croatice, trideset prvu iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice.

Voditeljica je tribine dr. sc. Željka Lovrenčić, a gost je povjesničar i voditelj Odjela za manjine Hrvatske matice iseljenika Marin Knezović.

Na trideset prvoj tribini na temu inozemne Croatice govorit će se o stručnome i znanstvenome radu Marina Knezovića, dužnosti ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, sadašnjem poslu voditelja Odjela za hrvatske manjine u toj ustanovi, projektu digitalnih izdanja Hrvatske matice iseljenika, zanimanju za povijest, ekohistorijskim temama, web dizajnu i dr.

Marin Knezović rođen je u Zagrebu 3. lipnja 1968. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu te studij povijesti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je Fakultetu i magistrirao temom Preporodna Hrvatska i Bosna i Hercegovina od 1830. do 1849. Stekao je i zvanje web dizajnera.

Predavao je povijest u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Autor je priručnika za napredno učenje povijesti pod nazivom Hrvatski narodni preporod. Stručno je usavršavao nastavnike povijesti.

Bio je istraživač na međunarodnome znanstvenom projektu Triplex Confinium. Objavio je i znanstvene članke koje se bave ranom modernom hrvatskom poviješću, hrvatskim narodnim preporodom i razdobljem maspoka.

Od 2004. do 2009. godine bio je zaposlen kao samostalni upravni referent u Uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Od 2009. do 2012. godine radio je kao koordinator za web te kao voditelj Odjela za interne komunikacije u Zagrebačkome holdingu.

Od 2012. do 2016. godine bio je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika. Trenutačno je voditelj Odjela za manjine Hrvatske matice iseljenika.

Znanstveno se bavi ekohistorijskim temama, a posebno onima u svezi s hrvatskim ranim srednjim vijekom. Član je Hrvatskoga društva za ekonomsku povijest i ekohistoriju. Od 2005. do 2015. godine bio je vlasnik i autor sjedišta za hrvatsku povijest.

Bibliografija

Znanstveni radovi

Ivan Kukuljević Sakcinski o Bosni i Hercegovini u doba preporoda, Povijesni prilozi, br. 20, Zagreb, 2001.
Oglasi u Gajevim Novinama 1835. – 1839., Historijski zbornik, br. 54, Zagreb, 2001.
Štrajk hrvatskih sveučilištaraca u jesen 1971. u onodobnom tisku, Radovi zavoda za hrvatsku povijest, br. 28, Zagreb, 1995.
Šuma i šumsko drveće u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama : činitelj koji nedostaje, Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 4, Zagreb, 2008.
Voda u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama, Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 3, Zagreb, 2007.
Morlak kao prirodni čovjek u djelima Alberta Fortisa, Ivana Lovrića i Balthasara Hacqueta, Triplex Confinium (1500. – 1800.): ekohistorija : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga od 3. do 7. svibnja 2000. u Zadru, Split, 2003.
Planine, brda i brežuljci u ranosrednjovjekovnim hrvatskim ispravama, Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 7, Zagreb, 2010.
“Duga” Hrvatska – morska obala, otoci i drugi elementi obalne razvedenosti u ranosrednjovjekovnim hrvatskim ispravama, Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 8, Zagreb, 2012.
Loza, vinogradi i vino u ranosrednjovjekovnim hrvatskim ispravama, Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 12, Zagreb – Samobor, 2016.

Ostali radovi

Zagrebački holding – Profil kompanije / Company profile
Izazovi Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatski iseljenički zbornik 2014., Zagreb, 2013.
Hrvatska matica iseljenika između prošlosti i budućnosti, Hrvatska izvan domovine II.; zbornik radova predstavljenih na Drugome hrvatskom iseljeničkom kongresu u Šibeniku 1. – 3. srpnja 2016., Zagreb, 2017.
Europa – spas ili prokletstvo hrvatskih manjinskih zajednica, u Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države, zbornik s međunarodnoga skupa održanoga 12. i 13. prosinca 2016. u Institutu za migracije i narodnosti, Zagreb, 2018.