Tiskane serijske publikacije i druga neomeđena građa: priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21

Objavljeno 21.2.2012.

ISBN 978-953-500-097-6
Preuzimanje