Tijekom veljače omogućen besplatan pristup odabranim e-izvorima tvrtke Ovid Technologies

Objavljeno 13.2.2020.

Baze podataka u izdanju Američkoga društva psihologa (American Psychological Association – APA) koje su hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici u sklopu pretplate dostupne preko platforme EBSCOhost promijenile su naziv iz PsycARTICLES i PsycINFO u APA PsycArticles i APA PsycInfo te će na portalu e-Izvori biti pretražive pod novim nazivima.

Do kraja veljače 2020. godine tvrtka Ovid Technologies omogućila je besplatan pristup sljedećim odabranim e-izvorima:

Baza podataka Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network (GIDEON) sadrži podatke o svim zaraznim bolestima u svakoj zemlji. Svakodnevno posuvremenjivanje podataka o najnovijim epidemijama čini ju iznimno korisnim pomagalom pri dijagnosticiranju bolesti, identifikaciji organizama i liječenju. Baza obuhvaća više od 30 000 grafičkih prikaza i slika.

Baza podataka Health and Psychosocial Instruments (HaPI) omogućuje pristup informacijama o mjernim instrumentima – upitnicima, shemama kodiranja, ljestvicama vrjednovanja, anketama, testovima i dr. u području medicine, sestrinstva, javnoga zdravstva, psihologije, socijalnoga rada, sociologije i srodnim područjima. Sadržaj u bazi HaPI temelji se na objavljenim istraživanjima iz recenziranih znanstvenih časopisa, knjiga, tehničkih izvješća i drugih izvora.

Interaktivni 3D atlas Visible Body Heart & Circulatory Premium koji je izradio nagrađivani tim medicinskih ilustratora, stručnjaka za biomedicinsku vizualizaciju i animatora iz Udruge medicinskih ilustratora (Association of Medical Illustrators) sadrži više od 600 prikaza anatomije srca i krvožilnoga sustava, obuhvaća osnovne funkcije, uobičajene patologije i postupke te abnormalnu anatomiju. Sadrži ilustracije i kratke animacije koje dopuštaju mogućnost zumiranja, pomicanja, rotiranja i seciranja 3D modela te druga zanimljiva obilježja.

Journal of Cataract and Refractive Surgery (JCRS) službeni je oftalmološki časopis Američkoga društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ASCRS) i Europskoga društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS). JCRS objavljuje članke visoke kvalitete o svim oblicima kirurgije prednjega segmenta. Osim kliničkih studija, časopis obuhvaća savjetovanje, praktične tehnike, bitne slučajeve i recenzije, kao i osnovne znanstvene članke.

The Journal of Bone & Joint Surgery službena je publikacija Američkoga ortopedskog društva te već 126 godina predstavlja standard u recenziranim znanstvenim istraživanjima u sklopu područja ortopedije. Objavljuje istraživanja temeljena na dokazima radi poboljšanja kvalitete skrbi za ortopedske pacijente.

Upute za pristup navedenim izvorima.

Pojedinosti o e-izvorima za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupne su u sklopu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.