Testiranje za radno mjesto arhivist u Odjelu „Zaštita i pohrana“ – natječaj od 26. travnja 2019.

Objavljeno 15.5.2019.

Na temelju Natječaja za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 26. travnja 2019., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obavještava kako će se usmeno testiranje za radno mjesto arhivist u Odjelu Zaštita i pohrana održati u utorak 21. svibnja 2019. godine u 9 sati u dvorani za sastanke na prvome katu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Testiranje će obuhvatiti:

Adcock, E.P. IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjiž­ničnom građom (prijevod s engleskog). Hrvatsko knjiž­ničarsko društvo, Zagreb 2003.

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Stančić, Hrvoje. Digitalizacija. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009.

Bergstein, A. Kapustić, S. Mikrografija. Samobor, 1989.

Dörr, M., Weber, H. Digitalna obrada podataka u funkciji zaštite arhivskih fondova? U: Arhivski vjesnik 43 (2000), str. 91-107.