Tematska zbirka „Zaštita okoliša“ na Hrvatskome arhivu weba

Objavljeno 5.11.2020.

Posljednjih godina raste svijest o aktivnostima u području zaštite okoliša i održivoga korištenja prirodnih resursa, a ove godine se i obilježila 50. godišnjica Dana planeta Zemlje. Slijedom toga, nastaju mnogi mrežni izvori s tematikom zaštite okoliša. Budući da su takvi sadržaji podložni brzim promjenama i nestanku s interneta, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu suradnjom svojih odsjeka, Zbirke službenih publikacija i Hrvatskoga arhiva weba prikupila je, trajno pohranila i dala na korištenje raznovrsni izbor mrežnih stranica na temu zaštite okoliša. Arhivirane preslike mrežnih stranica javno su dostupne i pohranjene na način da se korisnicima omogući cjelovito iskustvo pregledavanja sadržaja, uz puni doživljaj izgleda i dinamičnih elemenata (engl. look and feel) izvornika. Prikupljeno je 208 URL-ova ukupne veličine 228 GB.

Odabrani sadržaji obuhvaćaju hrvatske mrežne stranice tijela javne vlasti, ministarstava, državnih upravnih organizacija, gospodarstvenih ustanova, kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i sportskih ustanova kao i ustanova za zaštitu okoliša te drugih sličnih tijela i udruga na području Republike Hrvatske. Osim službenih mrežnih stranica, tematska zbirka obuhvaća i sadržaje hrvatskih news portala. Sadržaj se odnosi na širu tematiku zaštite okoliša, uključujući klimatske promjene, energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom, kontrolu industrijskoga onečišćenja, zaštitu voda, recikliranje i sl., kao i aktualne programe, projekte, akcije i pokrete iste tematike.

U sklopu tematske zbirke Zaštita okoliša korisnici na jednome mjestu mogu istražiti ovu važnu temu i osvijestiti važnost očuvanja prirode.