NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Uspravno treba ići! Treba reći sve jasno!

Miroslav Krleža

Telefonski imenik

Search alphabetically (by last name):
Gledate 1 do 20 od 308 djelatnika.
Pikić
Aleksandra
616-4358
apikic@nsk.hr
Hrvatski zavod za knjižničarstvo (2. kat)


Matijaca
Alena
616-4364
amatijaca@nsk.hr
Retrospektivna nacionalna bibliografija (razina -1)


Martek
Alisa
616-4172
amartek@nsk.hr
Čitaonice i posebne zbirke građe (4. kat)


Kovačević
Amelia
616-4362
akovacevic@nsk.hr
Odjel nabava i izgradnja zbirki (razina -1)


Rubić
Ana
616-4013
arubic@nsk.hr
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Vukadin
Ana
616-4161
avukadin@nsk.hr
Hrvatski zavod za knjižničarstvo (2. kat)


Knežević Cerovski
Ana
616-4105
acerovski@nsk.hr
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Strinavić
Ana
616-4268
astrinavic@nsk.hr
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Kolarić
Ana
616-4199
akolaric@nsk.hr
Odsjek održavanja (razina -2)


Tkalčić
Ana Marija
616-4040/4002
amtkalcic@nsk.hr
Informacijski centar (razina 0)


Dujmović
Anamarija
616-4125
adujmovic@nsk.hr
Obrada neomeđene građe (razina -1)


Gornik
Andrea
616-4210
agornik@nsk.hr
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Rendulić
Andrea
616-4123
arendulic@nsk.hr
Tekuća nacionalna bibliografija (2. kat)


Džepina
Andreja
616-4199
adzepina@nsk.hr
Odsjek održavanja (razina -2)


Bosančić
Anita
616-4070
abosancic@nsk.hr
Pohrana građe (razina -1)


Marin
Anita
616-4269
amarin@nsk.hr
Retrospektivna nacionalna bibliografija (razina -1)


Katulić
Anita
616-4139
akatulic@nsk.hr
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Majstorović
Anja
616-4153
amajstorovic@nsk.hr
Čitaonice i posebne zbirke građe (4. kat)


Livajić
Ante
616-4019
alivajic@nsk.hr
Odsjek marketing i komunikacije (1. kat)


Filipeti
Antonija
616-4037
afilipeti@nsk.hr
Hrvatski zavod za knjižničarstvo (razina M)


Veličina fonta
Kontrast