Čitaonica Tekućih hrvatskih i stranih časopisa

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
+385 1 616 4065 (čitaonica)
+385 1 616 4006

U središnjem prostoru četvrtoga kata Knjižnice omogućen je slobodni pristup tiskanim hrvatskim i stranim časopisima.

Časopisi su složeni abecednim redom. U popisu hrvatskih i stranih časopisa objavljenih u Biltenu, časopisi su raspoređeni i prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (u tiskanome obliku i na webu). Čitaonica broji više od 400 naslova strane periodike i više od 600 naslova hrvatske periodike.

Korištenje

U slobodnome je pristupu pet zadnjih godišta časopisa:

Hrvatski časopisi

Strani časopisi.

Ranija se godišta naručuju iz Zatvorenoga spremišta:

1. strana periodika starijega godišta na četvrtome katu na južnome informacijskom pultu
2. hrvatska periodika starijega godišta na trećem katu u Čitaonici periodike.