Svi znanstveni časopisi u otvorenome pristupu na jednome mjestu: ROAD – na pravome ste putu

Objavljeno 12.6.2014.

Pronađite svu cjelovitu i javno dostupnu znanstvenu neomeđenu građu na jednome mjestu, pretražite je prema vrsti, području, pokrivenosti bazama podataka ili početnoj godini objavljivanja, pristupite cjelovitim tekstovima preko poveznica ili preuzmite bibliografske zapise časopisa.

ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources), baza podataka znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu novi je projekt Međunarodnoga ureda za ISSN (ISSN International Centre)  pokrenut uz potporu UNESCO-a. Portal je javno dostupan od početka 2014. godine. Glavna je svrha ROAD-a omogućiti pristup cjelokupnoj besplatno dostupnoj znanstvenoj neomeđenoj građi na jednome mjestu, dati uvid u kvalitetu građe i znanstvenu produkciju u otvorenome pristupu te prikazati nove načine korištenja ISSN-a.

ROAD osigurava besplatan pristup bibliografskim zapisima iz Upisnika ISSN-a znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu koji objavljuju sadržaje na internetu istodobno s objavljivanjem tiskanoga izdanja. Baza je pretraživa prema različitim parametrima, a zapise je moguće preuzeti u MARC XML formatu.

Od 1,7 milijuna bibliografskih zapisa iz više od 200 zemalja i na 150 jezika iz Upisnika ISSN-a u ROAD je do danas uvršteno 8598 bibliografskih zapisa znanstvene neomeđene građe u otvorenome pristupu.

Upisnik ISSN-a danas sadrži 9970 hrvatskih bibliografskih zapisa. Od 1053 hrvatske mrežne neomeđene građe kojoj je dodijeljen ISSN u ROAD je uvršten 101 hrvatski znanstveni časopis (npr. Croatica chemica acta, Ethnologica Dalmatica) i tri zbornika radova (npr. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu). Sedam je digitaliziranih hrvatskih znanstvenih časopisa čije je tiskano izdanje prestalo izlaziti prije više desetaka godina, a dostupni su na internetu u otvorenome pristupu (Napredak, Narodna starina itd.). Najstariji znanstveni časopis u ROAD-u zasad je hrvatski znanstveni časopis za literaturu, umjetnost i narodni život Kolo, objavljivan od 1842. do 1853., a digitalizirala ga je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i objavila na Portalu starih hrvatskih časopisa.

Hrvatski znanstveni sadržaji u otvorenome pristupu najzastupljeniji su u društvenim, ekonomskim i političkim znanostima (29), primijenjenim znanostima i tehnologiji (24) i u umjetnosti i humanističkim znanostima (24). Prema zastupljenosti u bazama podataka hrvatska znanstvena neomeđena građa najveću pokrivenost ostvaruje u Scopusu (44), SCImago Journal & Country Rank – SJR (44) i u Directory of Open Access Journals – DOAJ (36).