„Sveučilište – jučer, danas, sutra“ – virtualna izložba u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno 3.11.2020.

U povodu obilježavanja ovogodišnjega Dana Sveučilišta u Zagrebu na portalu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Virtualne izložbe NSK objavljena je izložba Sveučilište – jučer, danas, sutra, pripremljena u sklopu projekta koji je Sveučilište provelo u suradnji s Knjižnicom, pod nazivom Virtualna izložba 350. godina Sveučilišta u Zagrebu.

Dan Sveučilišta obilježava se 3. studenoga, na dan kada je na saboru Hrvatskoga kraljevstva 1671. godine prihvaćena odluka rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. kojom je dvije godine prije, 23. rujna 1669. godine, Isusovačka akademija, preteča današnjega Sveučilišta, stekla status sveučilišne ustanove.

Ova virtualna izložba predstavlja 350 godina neprekinuta djelovanja najstarijega hrvatskog sveučilišta s neprekidnim djelovanjem i jednoga od najstarijih u Europi te na vremenskoj crti daje pregled ključnih trenutaka iz njegove povijesti i povijesti njegovih sastavnica, pružajući uvid u najstarije spomene relevantnih događaja, tema ili lokaliteta, s prikazom rektora Sveučilišta od 1874. godine do danas. Svi sadržaji predstavljeni na vremenskoj crti slikovno su i/ili tekstualno povezani sa sadašnjošću, kako bi ih se što više približilo suvremenu virtualnom posjetitelju.

U sklopu izložbe istraživačima su dostupne cjelovite preslike knjiga, časopisa, disertacija i arhivske građe sadržajno povezane sa Sveučilištem i njegovim djelovanjem, a povijest Sveučilišta predstavljena je i stručnim i znanstvenim radovima o povijesnim događajima na Sveučilištu iz digitalnih zbiraka Sveučilišta i Knjižnice, kao i onih Knjižnica grada Zagreba te Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu Sveučilištu i svim njegovim djelatnicima čestita njihov dan.