Stručni skup u povodu desete obljetnice arhiviranja weba u Hrvatskoj

Objavljeno 1.8.2014.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je konačan program stručnoga skupa koji organizira 26. rujna 2014. kako bi obilježila desetu obljetnicu arhiviranja weba u Hrvatskoj. Na Skupu će se pozvanim i posterskim izlaganjima prikazati različite prakse arhiviranja sadržaja s interneta te načini njihova prikupljanja, čuvanja i korištenja.

Organizacijom Skupa želi se potaknuti veće korištenje arhiviranih sadržaja, stjecanje novih znanja u vezi s područjem arhiviranja weba te podizanje svijesti o važnosti trajnoga čuvanja ove nove vrste baštine. Predavači na Skupu ugledni su stručnjaci koji se s različitih gledišta bave digitalnom građom.

Hrvatski arhiv weba (HAW), sustav za prikupljanje i čuvanje sadržaja s interneta, započeo je s radom 2004. u suradnji sa Sveučilišnim računalnim centrom (Srce). Arhivirani sadržaji javno su dostupni i mogu se pretraživati preko internetske stranice Arhiva.

Više pojedinosti o Skupu.