Stručni skup „Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki“ u NSK

Objavljeno 10.4.2019.

Prvi stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki održat će se u petak 12. travnja 2019. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Stručni skup tematski se bavi utjecajem načina nabave na kvalitetu i vrijednost knjižnične zbirke, vrjednovanjem zbiraka s gledišta zbirke i korisnika, e-izvorima kao dijelom knjižničnih zbiraka, međuknjižničnom posudbom, dostavom dokumenata te primjerima dobre prakse.

Knjižnicu danas treba promatrati kao fizičkoga i virtualnoga pružatelja pristupa raznolikim izvorima i uslugama koji podupiru pretraživanje informacija, prikupljanje, stvaranje i njihovu nabavu. Budući da je knjižnična zbirka i u mrežnome okruženju ostala temelj poslovanja svake knjižnice, svrha je organizacije stručnoga skupa potaknuti knjižničare svih vrsta knjižnica koji obavljaju odgovoran posao izgradnje fondova na javno promišljanje te nove načine međusobne suradnje u uvjetima smanjenoga novčanog potpomaganja.

Stručni skup organiziraju Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu u sklopu Sekcije za zbirke i službe HKD-a te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Pojedinosti o stručnome skupu.