Stručni ispiti

Objavljeno 3.2.2012.
Adresa
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
p. p. 550
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon
+385 1 6164 020
+385 1 6164 025
Telefaks
+385 1 6164 186
Osobe za kontakt
Mirjana Draženović Angelovski
Suzana Ulipi

Poštovani kandidati,

Prosinački rok stručnih ispita u knjižničarskoj struci za 2022. godinu počet će održavanjem seminara/radionica početkom studenog 2022., dok će se ispit održati u drugom tjednu prosinca 2022., prema rasporedu koji će vam biti pravovremeno dostavljen.

Prijave za pristupanje polaganju ispita počinju 7. rujna 2022. i traju do 7. listopada 2022., zaključno s tim danom.

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021).

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci.

Uvjeti za polaganje stručnog ispita propisani su člancima 4. i 5. te 9. i 10. Pravilnika.

Polaganje dopunskoga i razlikovnog stručnog ispita propisano je člankom 25. Pravilnika.

Za polaganje dopunskoga stručnog ispita, odnosno razlikovnoga dijela ispita, pristupnici su obvezni uz prijavu za ispit priložiti vjerodostojnu potvrdu o već položenome stručnom ispitu.

Sadržaj i način polaganja stručnog ispita propisan je člankom 24. Pravilnika.

Za polaganje stručnoga ispita pristupnicima su na raspolaganju dva ispitna roka godišnje, koji se održavaju u lipnju i prosincu, a obavijest o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnoga ispita dostavlja se pristupnicima najkasnije mjesec dana prije ispitnoga roka.

Dokumenti potrebni uz prijavu za stručni ispit su:

1. dokaz o stečenom obrazovanju (svjedodžba škole; svjedodžba odnosno diploma visokog učilišta; dopunska isprava svjedodžbi odnosno diplomi kojom se dokazuju stečeni ECTS bodovi na studiju).

2. potvrda visokog učilišta o stečenim ECTS bodovima iz temeljnih predmeta knjižničarstva za pristupnike koji prijavljuju stjecanje zvanja knjižničarskog suradnika ili knjižničara.

3. potvrda poslodavca o obavljenim poslovima koje je pristupnik savladao i obavio odnosno opis poslova što ih je pristupnik savladao i koje obavlja, odnosno potvrda o obavljenom pripravničkom stažu koja uključuje i stručno osposobljavanje za rad sukladno propisima kojima se uređuju radni odnosi.

PRIJAVA ZA STRUČNI ISPIT

POTVRDA O OBAVLJENIM POSLOVIMA

PRIJAVE ZA ISPIT SLATI NA ADRESU:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10 000 Zagreb.

Radi pomoći pristupnicima u pripremi stručnoga ispita, Ispitno povjerenstvo može organizirati seminare i radionice.
Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci usvojilo je Program stručnih ispita u knjižničarskoj struci s popisom literature.

Program stručnih ispita za prosinački rok 2022.

Cijena stručnoga ispita.

Za sve ostale obavijesti u svezi s ispitom pristupnici se mogu obratiti Mirjani Draženović Angelovski na telefon +385 1 61 64 020 ili e-poštom te Suzani Ulipi na telefon +385 1 61 64 025 ili e-poštom.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
prof. dr. sc. Jelka Petrak