Sretan Božić!

Objavljeno 23.12.2022.

Dragi korisnici, suradnici, kolege i prijatelji NSK, u duhu tradicije i blagdanskog raspoloženja, uz pisano, vizualno i zvučno blago koje čuvamo u svojem fondu, želimo vam sretan Božić!

Božić je. Dol i brijeg
Pokrio gusti snijeg;
Da, svijet je cijel
Sve bijel i bijel.

Tek okno ti selom svjetluca,
Na stolu vidiš kolače
I otac baje i puca,
Dječurlija veselo skače,
Od dragosti klikće i sijeva,
Kud komorom prostrta slama;
A s dječicom majčica pjeva:
K r a l j  n e b a  s e  r o d i o  n a m a.

Božić je. Dol i brijeg
Pokrio gusti snijeg,
Da, svijet je cijel
Sve bijel i bijel.

U kolibi žena sjedi,
U nijemu propala muku
Pa dijete mrtvo si gledi,
Ah, na slami skrštenih ruku.
Tek slaba svijeća svjetluca,
A žena hvata se prama
I pjeva – srce joj puca:
K r a l j  n e b a  s e  r o d i o  n a m a.

Božić je. Dol i brijeg
Pokrio gusti snijeg;
Da, svijet vam je cijel
I grob je bijel.

August Šenoa, Vijenac, 1873.