Smjernice za pripremu i rad čitaonica u knjižnicama u uvjetima epidemije COVID-19 od 20. svibnja 2020. – 22. svibnja 2020.

Objavljeno 21.5.2020.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu počinje s radom čitaonica od ponedjeljka 25. svibnja 2020. u skladu s Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 18. svibnja 2020. godine kojom se stavljaju izvan snage prethodne odluke koje su navodile različita ograničenja.

Rad čitaonica provodit će se u skladu s već donesenim Smjernicama za pripremu i rad čitaonica u knjižnicama u uvjetima epidemije COVID-19 od 6. svibnja 2020. koje su  osuvremenjene 29. svibnja 2020. u skladu s novim okolnostima, a postupanje s građom i dalje se provodi u skladu s općim Smjernicama za rad s građom i korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 24. travnja 2020. godine.

Smjernice za pripremu i rad čitaonica u knjižnicama u uvjetima epidemije COVID-19 od 29. svibnja 2020.