Zbirka službenih publikacija

Objavljeno 25.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
+385 1 616 4004
+385 1 616 4003 (Čitaonica)

Zbirka službenih publikacija utemeljena je kao dio Studijske biblioteke radi izgradnje slobodnoga pristupa građi kao potpora međunarodnim studijima. Početkom 90-ih godina 20. stoljeća prerasta u Zbirku službenih publikacija radi nabave, obradbe, pohrane i davanja na korištenje službenih publikacija. Hrvatske službene publikacije predstavljaju najvrjedniji dio Zbirke.

Svrha

Kao središnja i najveća zbirka službenih publikacija Republike Hrvatske, stranih država i međunarodnih organizacija svrha joj je prikupljanje, obrađivanje, pohranjivanje i osiguravanje dostupnosti službenih publikacija i informacijskih izvora te dosljedna provedba zakonskih odredaba o obveznome primjerku.

Cjelovito okupljanje službenih publikacija sa slobodnim pristupom građi predstavlja bitnu potporu sveučilišnoj zajednici u nastavno-istraživačkome radu, kao i osiguravanje dostupnosti službenih informacijskih izvora široj korisničkoj populaciji.

Definicija

Službenim publikacijama, prema Zakonu o knjižnicama, smatraju se one publikacije što ih izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja. Prema IFLA-inoj definiciji, službene publikacije određene su samo prema vrsti nakladnika/izdavača, a misli se na službena tijela bez obzira na predmet, sadržaj ili oblik publikacije.

Fond

Prema vrsti službenih publikacija fond okuplja:

 • službena glasila, časopise, serijske publikacije, biltene, sažetke i priopćenja za tisak
 • zakone, ugovore i međunarodne ugovore
 • državni proračun
 • sudsku praksu
 • nacionalne razvojne planove i programe
 • izvješća, prijedloge i mišljenja državne uprave
 • radove i dokumente Hrvatskoga sabora
 • pozadinske dokumente o politikama ili prijedlozima zakona koji su dostupni javnosti
 • strateške dokumente izdane od tijela državne vlasti
 • strategije, analize, istraživanja, norme, preporuke, upute, smjernice, studije, savjetodavnu, popularnu i promidžbenu literaturu izdanu od službenih tijela
 • službenu statistiku: ekonomske i financijske pokazatelje, uključujući nacionalne proračune, demografske pokazatelje, inozemnu i hrvatsku trgovinu, prijevoz, turizam, poljoprivredu i industriju, uključujući energiju, okoliš, društvene uvjete, rad, stanovanje, zdravstvenu i socijalnu službu, pravosuđe, kriminal, obrazovanje i dr.
 • priručnike, vodiče, leksikone i rječnike izdane od službenih tijela
 • monografije i studije izdane od službenih tijela.

Prikupljanje

Službene publikacije nabavljaju se uobičajenim načinima izgradnje fonda – obveznim primjerkom, darom, zamjenom i kupnjom. Obveznim primjerkom prikupljaju se dva besplatna primjerka hrvatskih službenih publikacija. Dar kao oblik izgradnje zbirke može biti propisan i ugovorom o depozitu (pohrani). Zamjena i kupnja najčešće su ograničene ponudom i novčanim sredstvima. Prednost u izgradnji fonda čine mrežno dostupni izvori službenih publikacija koji su u pravilu besplatni. Izostanak autorskih naknada za službene publikacije omogućuje izgradnju digitalnih zbirki sukladno potrebama korisnika.

Pristup i korištenje

Cjelokupan fond Zbirke nalazi se u slobodnome pristupu građi i ne posuđuje se izvan Knjižnice. Fond službenih publikacija raspoređen je prema nakladniku, a kao signatura upotrebljavaju se formalne oznake za službene publikacije koje se temelje na organizacijskome ustroju Republike Hrvatske.

Upute za korištenje Službene publikacije Europske unije – Posebno izdanje Službenoga lista Europske unije.