Kroz pozvana izlaganja stranih i domaćih stručnjaka, radionice i raspravu sudionika, na Međunarodnom stručnom skupu Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske razmotrit će se zakonodavni položaj službenih publikacija i praksa knjižnica u Republici Hrvatskoj, kao i nekim stranim državama. Skup je namijenjen knjižničarima narodnih, školskih, visokoškolskih, sveučilišnih i specijalnih knjižnica koje su zakonski obvezne izgrađivati fondove službenih publikacija ili to čine u skladu sa svrhom knjižnice te potrebama svojih korisnika.

Svrha je stručnog skupa:
- proširiti znanje knjižničara o službenim publikacijama
- poboljšati uslugu knjižnica na izvorima i dostupnosti službenih publikacija
- pružiti potporu knjižničarima za promicanje intelektualnog poticaja u provođenju visokih knjižničarskih normi te pripremi korisnika za život i rad u zajednici prema europskim i svjetskim propisima – promicanje vrijednosti političke kulture
- pridonijeti razvoju knjižnica kao informacijskih središta, gdje se lokalnoj zajednici pruža obrazovanje o službenim publikacijama i državnim informacijama općenito te dostupne informacije o pojedinim regijama Republike Hrvatske
- poticati političku kulturu preko sustava knjižnica, inovacija i sposobnosti prepoznavanja službenih publikacija u ulozi jačanja svijesti o njihovu značenju za pojedinca i zajednicu.

Po završetku skupa objavit će se zbornik radova.

Kotizacija za sudjelovanje na Skupu iznosi 150,00 kuna s uključenim PDV-om. Uključuje sudjelovanje na Skupu i stručne materijale.

Za sudjelovanje na Skupu potrebno je ispisati te ispuniti prijavnicu/narudžbenicu unutar koje je detaljno pojašnjen način njenog ispunjavanja.

Sve informacije o prijavama na Skup mogu se dobiti u Odsjeku za odnose s javnošću Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu putem telefona 01/6164 197 ili putem mobitela 099 2330 388.
Organizatori:

Podupire: