Sjećanje na Ivana Mažuranića – bana pučanina i pjesnika

Objavljeno 3.8.2012.

Obljetnica smrti pravi je trenutak za prisjećanje na jednog od najvećih hrvatskih velikana, Ivana Mažuranića. Rodio se u Novom Vinodolskom 11. kolovoza 1814. godine. U rodnom gradu polazio je narodnu (pučku) školu, s njemačkim kao nastavnim jezikom. U gimnaziji, koju je polazio u Rijeci, nastavni je jezik bio latinski. U Rijeci je učio talijanski i mađarski, a naknadno je naučio francuski i engleski. Pravo je studirao i završio u Zagrebu. Od 1848. godine vrlo je aktivan u političkom životu. Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, a određeno vrijeme i predsjednik. Godine 1873. postaje prvi hrvatski ban pučanin. Na banskoj dužnosti ostaje do 1880. godine, a nakon toga napušta i svaku političku aktivnost i živi povučeno baveći se matematikom i astronomijom. Za vrijeme banovanja provedena je reforma pravosuđa, političke uprave i školstva, a 1874. godine osnovano je Sveučilište u Zagrebu, prvo u južnih Slavena.

Ivan Mažuranić smatra se najkreativnijom ličnosti hrvatskoga narodnog preporoda. Od prvih stihova koje piše kao 16-godišnji đak bio je dug i strm put.  Kao jezikoslovac ostvario je moderan hrvatski rječnik zajedno s Josipom Užarevićem s kojim je sastavio djelo od 40 000 riječi. Kao pjesnik bio je već tada cijenjen što dokazuje odluka Matice ilirske da za njeno prvo inauguralno izdanje dopiše XIV. i XV. pjevanje Gundulićeva Osmana. U razdoblju od 1835. pa sve do 1841. godine bio je suradnik Gajeve  Danice. Godine  1846. objavio je svoje najveće i najznačajnije djelo – ep Smrt Smail-age Čengića, čiji se izvorni rukopis čuva u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Tim djelom, u kojem su spretno prevladani klasični i dubrovački utjecaji kao i utjecaj narodne poezije, Mažuarnić je stvorio klasičan junački ep.
Preminuo je u Zagrebu, 4. kolovoza 1890. godine.

Danas se njegov lik nalazi na novčanici od 100 kuna. Mnoge ulice, trgovi i škole u Hrvatskoj nose njegovo ime, a u zagrebačkom parku Zrinjevac postavljena mu je i spomen-bista.