Reproduciranje građe

Objavljeno 8.2.2012.

Knjižnica korisnicima omogućuje samostalno preslikavanje dijelova knjige ili pojedinih članaka iz časopisa, samo u vlastite svrhe, sukladno Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

Kartice za fotokopiranje s određenim brojem impulsa mogu se kupiti na zapadnim pultovima u čitaonicama te na pultovima Posudbe u prizemlju, na prvom, trećem i četvrtom katu.

Fizičkim i pravnim osobama Knjižnica omogućuje reprografske usluge za građu koja se nalazi u njezinu fondu, a u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Pravne osobe odgovarajućoj organizacijskoj jedinici Knjižnice podnose pismeni zahtjev za izradu preslika, mikrofilmova, fotografija i digitaliziranih zapisa.

Na temelju pismenog zahtjeva izrađuju se:

  • preslike
  • preslike mikrofilmova u papirnatom obliku
  • fotografije
  • digitalizirane preslike.

Narudžbe za reprografske usluge korisnici predaju osobno u Čitaonici periodike te u čitaonicama Zbirke rukopisa i starih knjiga, Grafičke zbirke, Zbirke muzikalija i audiomaterijala, Zbirke zemljopisnih karata i atlasa i Zbirke službenih publikacija.
Reprografske usluge i digitalizacija naplaćuju se prema važećem Cjeniku Knjižnice.

Knjižnica radi zaštite građe zabranjuje preslikavanje:

  • građe iz zbirki posebne vrste
  • novinskog fonda
  • građe s oznakom formata I i III
  • oštećene građe
  • restaurirane građe.

Građa za preslikavanje/skeniranje mora se pokazati knjižničaru koji će odobriti ili uskratiti preslikavanje/ skeniranje, u skladu s navedenim pravilima.