Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ za veljaču 2019. godine

Objavljeno 25.1.2019.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za veljaču 2019. godine. Edukacijske radionice održavaju se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

6. veljače 2019. – Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija – studenti diplomskih i poslijediplomskih studija
13. veljače 2019. Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti
20. veljače 2019. Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija – asistenti i viši asistenti, znanstvenici, znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko osoblje.

Pojedinosti o provođenju edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija, kao i za znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko osoblje.

Prijava na edukacijske radionice.