Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ za studeni 2019. godine

Objavljeno 8.11.2019.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za studeni 2019. godine. Edukacijske radionice održat će se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, i to

13. studenoga 2019., 13.30 – 15.00 – Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija
30. studenoga 2019., 13.30 – 15.00 – Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti preko mrežnoga obrasca, a pojedinosti o svim online bazama podataka za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupne su u sklopu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.

Pojedinosti o provođenju edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija, kao i za znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko osoblje.