Fotografije
Zanimljivosti
                                                  

UvodNacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središnja je i jedna od najstarijih hrvatskih kulturnih ustanova koja prikuplja, čuva i promovira hrvatsku kulturu i znanost i glavna je istraživačka knjižnica Sveučilišta u Zagrebu.
Od svojeg utemeljenja u 17. stoljeću Knjižnica sustavno i stalno prikuplja, katalogizira štiti i čuva hrvatsku kulturnu baštinu u svim oblicima i na svim medijima i daje je na korištenje. Prioritetno se nabavlja nacionalna građa koja obuhvaća sve što su napisali Hrvati, sve što je napisano na hrvatskom i objavljeno u Hrvatskoj te sve što se odnosi na Hrvatsku i Hrvate. Knjižnica jednaku pozornost obraća prikupljanju najznačajnijih stranih djela iz različitih područja ljudskog stvaralaštva, znanosti, umjetnosti i kulture, djela koja su oblikovala suvremenu civilizaciju i kulturu.Kratka povijest


Počeci Knjižnice vežu se uz njezino osnivanje u okviru isusovačke gimnazije 1607. godine. Nacionalno značenje Knjižnica stječe odredbama o obveznom primjerku iz 1816. i 1837. godine. Od 19. stoljeća Knjižnica obavlja dvojnu funkciju: nacionalnu i sveučilišnu i te djelatnosti usporedno razvija sve do današnjih dana.
U razdoblju od 1913. do 1995. godine Knjižnica je bila smještena u jedno od najljepših secesijskih zdanja u Zagrebu, u prvu zgradu koja je podignuta isključivo za potrebe knjižnice. Spremišta planirana za 500.000 jedinica, već šezdesetih godina dvadesetoga stoljeća prerasla su potrebe i postala pretijesna. Nova, moderna, multimedijski opremljena zgrada za knjižnicu 21. stoljeća otvorena je 1995. godine.Djelatnosti i zbirke


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu te znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost u svrhu podrške, organizacije i razvoja knjižničnog sustava Republike Hrvatske.
Knjižnica je namijenjena različitim korisnicima: studentima, istraživačima, građanstvu. U fondu Knjižnice trenutno je 3.000.000 jedinica knjiga, časopisa, novina i druge knjižnične građe. Mrežnu građu Knjižnica prikuplja u arhivu hrvatskog weba, a pristup i pretraživanje vrijednoj staroj građi omogućava razvijanjem zbirki digitalizirane građe.
Uz opći fond Knjižnica posjeduje i nekoliko iznimno vrijednih zbirki građe posebne vrste: Zbirka rukopisa i starih knjiga Grafička zbirka Zbirka zemljovida i atlasa Zbirka muzikalija i audiomaterijala