Uvod
Fotografije
Zanimljivosti
                                                  

KontaktAdresa

Hrvatske bratske zajednice 4
p.p. 550
10000 ZAGREB
Republika Hrvatska

GPS:
N 45° 47,796´
E 15° 58,637´


OIB: 84838770814
MBS: 080120081
ŽIRORAČUN: 2340009-1100010081

Telefon: 00385 1 6164 111
Telefaks: 00385 1 6164 186URL

www.nsk.hr

E-mail

nsk@nsk.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 8.00-21.00
subota 8.00 - 15.00


Upisi

Telefon: 00385 1 616 4078

E-pošta:

upisi@nsk.hr

Posudba

Telefon: 00385 1 6164 4085


Međuknjižnična posudba

Telefon: 00385 1 616 4109
(međuknjižnična posudba i narudžba preslika za korisnike drugih knjižnica iz fonda Knjižnice)

Telefon: 00385 1 616 4120
(međuknjižnična posudba iz inozemnih knjižnica i iz drugih hrvatskih knjižnica)


E-pošta:

illnsk@nsk.hr


Zbirke građe posebne vrste

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 9.00-14.30Zbirka rukopisa i starih knjiga

Telefon: 00385 1 616 4103

E-pošta:

rara@nsk.hr


Grafička zbirka

Telefon: 00385 1 616 4101

E-pošta:

grafzbirka@nsk.hr


Zbirka zemljopisnih karata i atlasa

Telefon: 00385 1 6164-084; 00385 1 6164-083

E-pošta:

kartografska@nsk.hr


Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Telefon: 00385 1 616 4067, 00385 1 616 4089, 00385 1 616 4018

E-pošta:

muzicka@nsk.hrPravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se učlanjenjem u Knjižnicu. Podaci o učlanjenom korisniku su povjerljivi i tretiraju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Građu i usluge Knjižnice mogu koristiti fizičke osobe s navršenih 18 godina. U Knjižnicu se može učlaniti fizička osoba mlađa od 18 godina samo ako je maturant. Pri učlanjenju korisniku se izdaje članska iskaznica.