Prvih 200 radova u Nacionalnome repozitoriju završnih i diplomskih radova

Objavljeno 25.9.2015.

Uspostavom repozitorija završnih radova u visokim učilištima u Republici Hrvatskoj započela je pohrana i javna objava digitalnih inačica završnih i diplomskih radova. Rad pohranjen u repozitorij ustanove postaje i dijelom sveučilišnoga repozitorija te Nacionalnoga repozitorija završnih i diplomskih radova (ZIR).

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kao središnje mjesto pristupa i pohrane digitalnih inačica završnih i diplomskih radova koji su obranjeni na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Uspostavljen je u sklopu sustava Dabar suradnjom Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te ostalih knjižnica visokih učilišta.

Time je započela provedba zakonskih obveza propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 83., stavak 11. koji nalaže pohranu i trajnu objavu završnih radova i disertacija na odgovarajućim javnim internetskim stranicama, uključujući internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice, odnosno Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR).

U sklopu ZIR-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uspostavila je dodatnu podršku sustavu mreže repozitorija razvojem sustava URN:NBN koji je namijenjen jedinstvenomu identificiranju digitalnih objekata svake pojedine ustanove i osiguravanju njihove trajne dostupnosti. Za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa ustanove trebaju ispuniti obrazac za prijavu i poslati ga Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Na portalu ZIR-a nalaze se i prve obavijesti za studente i knjižnice visokih učilišta, a dodatne se informacije mogu dobiti od Uredništva ZIR-a.