Projekti

Objavljeno 11.11.2020.

Projektna djelatnost temelj je razvoja i napretka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.  Poslovi su u Knjižnici vrlo različiti, i to je možda ono što profesiju knjižničara i drugih stručnjaka u Knjižnici čini posebnom i upravo kroz projektnu djelatnost postoje mogućnosti za vrlo različita usmjerenja i interese, ponekad vrlo specifične. Svi oni vode svrsi djelovanja knjižnice, a to je da se koriste njezini resursi i usluge za individualni i cjelokupan društveni razvoj, kulturni i znanstveni. Poznato je da knjižnica postoji radi korisnika – za njih prikuplja i čuva nacionalnu baštinu bez koje bi se izgubio osobni i nacionalni identitet, obrađuje je i čini dostupnom i vidljivom, potiče i omogućuje njezino znanstveno vrjednovanje, podučava korisnike, posebno s obzirom na promijenjene načine stvaranja i prijenosa informacija, osigurava uvjete za komunikaciju, kao i za kulturnu i društvenu participaciju.

Projekti okupljaju na jednom mjestu stručnjake različitih profila i potiču ih da zajedničkim radom i sinergijom stvaraju i razvijaju za Knjižnicu najbolja rješenja, proizvode i usluge. Tu stručnjaci osim svoje kreativnosti i inovativnosti imaju mogućnost upoznati se sa stručnjacima različitih profila kako unutar Knjižnice tako i iz drugih ustanova srodne djelatnosti. Prilika je to da s njima u budućnosti kroz projekte pokrenu neke nove ideje koje će doprinijeti razvoju informacijsko-komunikacijske znanosti, a  samim time i društva u cjelini.

Projekti u tijeku

CROATRIUM: transmedijski pristup nacionalnoj zbirci croatica i prateće programske aktivnosti
Opis projekta: CroAtrium: transmedijski pristup nacionalnoj zbirci Croatica nova je programska djelatnost Nacionalne i sveučilišna knjižnice u Zgarebu usmjerena na osiguravanje pristupa te prezentaciju djela nacionalne zbirke Croatice u novim suvremenim multimedijalnim, interaktivnim te digitalnim formatima.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak prve faze projekta: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Baština na mreži : znanstvenici predstavljaju kulturnu baštinu
Opis projekta: nakon uspješno provedena dva natječaja Baština na mreži (2018. i 2020.), natječaj će 2022. godine posebno biti usmjeren visokoškolskim i specijalnim knjižnicama kako bi se promovirala njihova digitalizirana građa te kako bi se u suradnji sa znanstvenicima iz matičnih institucija osigurao visokokvalitetan sadržaj.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Čitam lakše! – pristupačnost čitanja digitalnih sadržaja
Opis projekta: projekt Čitam lakše! – pristupačnost čitanja digitalnih sadržaja temelji se na poticanju uključivosti osoba s teškoćama u čitanju omogućivanjem lakšeg čitanja digitalnih sadržaja u pristupačnom okruženju.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Elektronička burza: portal za razmjenu knjižnične građe i uredske opreme
Opis projekta: kako bi knjižnice zbrinule veliku količinu viškova građe koji nastaju  proveđenjem postupaka revizije i otpisa sukladno zakonskim propisima izradit će se portal na kojem bi one ponudile te viškove, a istovremeno imale mogućnost odabira građe za sebe.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Izložba Hrvatska pisana baština u nastavi povijesti i hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do 19. st.
Opis projekta: izložba Hrvatska pisana baština u nastavi povijesti i hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do 19. stoljeća bit će tijekom rujna 2022. postavljena u prostoru Nacionalne i sveučilišna knjižnice u Zagrebu. Predstavit će pisana djela iz fonda Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišna knjižnice u Zagrebu koja se obrađuju u nastavnom programu povijesti i hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima, uz prošireni sadržaj za one koji žele znati više.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Knjižnica kao e-servis građana: personalizacija mobilne aplikacije Smart library NSK
Opis projekta: projekt Knjižnica kao e-servis građana: personalizacija mobilne aplikacije Smart Library NSK nadogradnja je Pametnog vodiča za korisnike Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji omogućuje korištenje analognih i digitalnih usluga Knjižnice u jednom alatu – mobilnoj aplikaciji Smart Library NSK. U novoj fazi razvoja aplikacija će omogućiti personalizaciju korisničkog iskustva.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Kultura voli prirodu: baština hrvatskih rijeka
Opis projekta: projekt Kultura voli prirodu: baština hrvatskih rijeka na tematskom će portalu okupiti digitalnu građu o riječnim krajolicima iz više baštinskih ustanova na području Republike Hrvatske koji tematiziraju prirodni i društveno-kulturni život oko rijeka Drave, Save, Krke i Kupe.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Pisati slobodno – tematski portal o cenzuri periodike krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj
Opis projekta: Pisati slobodno – tematski portal o cenzuri periodike krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj zajednički je projekt Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskog državnog arhiva i Knjižnica grada Zagreba. Cilj projekta je izgradnja digitalnog tematskog portala koji će kroz knjižničnu građu i arhivsko gradivo prezentira cenzuru tiska krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj.
Nositelj projekta: NSK
Početak: ožujak 2022.
Završetak: studeni 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Pohrana sadržaja s društvenih mreža – arhiviranje Twittera
Opis projekta: projektom Pohrana sadržaja s društvenih mreža – arhiviranje Twittera Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prošit će svoj djelokrug arhiviranja sadržaja s weba uključivanjem suvremenih  platformi koje se odnose na očuvanje sadržaja s društvenih mreža. Arhivirani sadržaji s društvenih mreža dio su suvremene komunikacije te vrijedan izvor za istraživače.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture  i medija Republike Hrvatske

 

Pozdrav iz Hrvatske  – i moja razglednica pomaže ga tkati!
Opis projekta: izradom mobilne aplikacije Pozdrav iz Zagreba i njezina božićnog dodatka uspješno je ostvarena prva razina interaktivnosti korisnika s digitalnom zbirkom Nacionalne i sveučilišna knjižnice u Zagrebu- omogućeno je slanje e-razglednice. Uz moto I moja razglednica pomaže ga tkati! projekt Pozdrav iz Zagreba ostvarit će novu vrstu povezivanja korisnika i digitalne zbirke. Ne samo što će korisnik moći slati e-razglednice već će moći dodati vlastitu razglednicu na portal Pozdrav iz Hrvatske.
Nositelj projekta: NSK
Početak: veljača 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Razvoj i primjena metodološke osnove za vrednovanje pravilnika o obveznom primjerku
Opis projekta: projektom Razvoj i primjena metodološke osnove za vrednovanje Pravilnika o obveznom primjerku definirat će se kvantitativno i kvalitativno praćenje i analiza sustava obveznog primjerka koji je reguliran zakonskim i podzakonskim  aktima – Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17, 356(2019)) i Pravilnikom o obveznom primjerku (NN 66, 1318(2020)). Pravilnik je propisao da depozitne knjižnice primaju cjelokupan obvezni primjerak dok knjižnice u sustavu obveznog primjerka primaju samo određenu vrstu građe.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima
Opis projekta: Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) namijenjen je ujednačavanju podataka o građi u baštinskim ustanovama, što je nužan uvjet za razmjenu podataka i stvaranje zajedničkih usluga u baštinskom sektoru. Programske aktivnosti u 2022. uključuju edukaciju za primjenu, koordinaciju provedbe testiranja, daljnji razvoj Pravilnika u skladu sa suvremenom teorijom i praksom organizacije i upravljanja metapodacima te komunikaciju i diseminaciju rezultata.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2020.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Razvoj Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica
Opis projekta: projektom će se razvijati Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica sa svrhom kvalitetnijeg vrednovanja rezultata rada knjižnica i bolje educiranosti i informiranosti svih dionika sustava.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Sistemsko knjižničarstvo 2022.
Opis projekta: Sistemsko knjižničarstvo 2022.: godišnja otvorena konferencija korisnika integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj nastavak je organizacije redovne godišnjeg stručne konferencije iz područja sistemskoga knjižničarstva. Konferencija će se održati u prosincu 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a namijenjena je knjižničarima svih vrsta knjižnica neovisno o knjižničnome programu u upotrebi
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Sustav za identificiranje, upravljanje i predstavljanje baštinskih zbirki
Opis projekta: kako bi se izgradio cjeloviti sustav knjižnica i zbirki, u prvoj fazi projekta Sustav za identificiranje, upravljanje i predstavljanje baštinskih zbirki izgradit će se sustav koji će poslužiti kao prototip, a omogućit će identificiranje, izradu metapodataka (prema definiranom modelu za opis zbirki) i njihovo predstavljanje sa svrhom boljeg upravljanja, analize i unapređivanja statusa zbirki i knjižnica.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2022.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija  Republike Hrvatske

 

Zamjena publikacija – sinergija različitih jezika, kulture i znanosti
Opis projekta: zamjena publikacija kao jedan od načina nabave građe za knjižnice i srodne ustanove ima dugu tradiciju, te je i dalje važan čimbenik u izgradnji knjižničnih fondova. Posebno je značajna međunarodna zamjena publikacija kao oblik međunarodne kulturne i znanstvene suradnje.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2020.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

 

Izložba Hrvatska lijepa knjiga (Book Art)
Opis projekta: izložba Book Art in Croatia  predstavlja povijesni presjek izradbe i opreme knjiga u Hrvatskoj od srednjega vijeka do suvremenoga doba te obuhvaća rukopisne i tiskane knjige različite tematike i sadržaja koje svojim unutarnjim i izvanjskim oblikovanjem, odnosno usklađenošću likovno-grafičke opreme sa sadržajem, predstavljaju najviše dosege umjetničkoga oblikovanja knjige u Hrvatskoj. Tijekom rujna 2022. izložba će biti postavljena u Europskoj knjižnici u Rimu.
Nositelj projekta: NSK
Početak: rujan 2019.
Završetak: prosinac 2022.
Financiranje: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

 

Hrvatski prvotisci: popis i opis prvotisaka u hrvatskim crkvenim i svjetovnim ustanovama
Opis projekta: pretpostavlja se da je u hrvatskim svjetovnim i crkvenim ustanovama pohranjeno više od 2000 prvotisaka, puno više nego što je popisano u knjizi Josipa Badalića Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj (Zagreb,1952.) u kojoj su bibliografski opisana ukupno 1124 prvotiska. Projektom Hrvatski prvotisci: popis i opis prvotisaka u hrvatskim crkvenim i svjetovnim ustanovama prvotisci se od od 2009. godine popisuju i opisuju de visu, a digitalnom kamerom snimaju se njihovi najvažniji dijelovi. Pregledava se i prostor u kojem su pohranjeni te određuju prioriteti za kurativnu zaštitu.
Nositelj projekta: NSK
Početak: siječanj 2009.
Završetak: prosinac 2021./2022.
Financiranje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske