Projekti odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u području ranoga i predškolskoga odgoja

Objavljeno 18.5.2022.

U prostoru dvorane Judita u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u razdoblju od 25. do 26. svibnja 2022. godine održat će se 18. državna smotra projekata u području Nacionalnoga programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske u području predškolskoga odgoja i obrazovanja. Organizator je Smotre Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu.

Višegodišnja stručna usavršavanja u području građanskoga odgoja i obrazovanja, sustavno organiziranje regionalnih i državnih smotri projekata te stvaranje mreže kvalitetnih koordinatora u suradnji je s vanjskim suradnicima – procjeniteljima projekata rezultiralo dubljim razumijevanjem i postizanjem više razine kvalitete djelovanja u odgojno-obrazovnoj praksi.

Živeći u pravima i zalažući se za njih, uči se o ljudskim pravima kroz učenje o sebi, drugima, zajednici i svijetu kao cjelini. Operacionalizacija ciljnih vrijednosti koje su temelj učenja o pravima nije moguća bez razvoja kompetencija građanskoga odgoja.

Organizirano je šest regionalnih smotri projekata na kojima je prikazano četrdeset i devet projekata. Zastupljeni su svi stupnjevi razvoja građanskoga odgoja i obrazovanja, što na poseban način ukazuje na kvalitetnija stručna znanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja za rad s djecom, njihovim roditeljima i vanjskim suradnicima u ovome području, ali jednako tako odraz su suvremenih zbivanja i njihovih aktualnih interesa i potreba.

Projekti su na kvalitetan način prikazani te je iskazana viša razina funkcionalne, informatičke, informacijske te drugih pismenosti svih sudionika projekata. Jasno je prikazana usvojenost novih znanja, stavova i vještina te kvalitativno novi oblici ponašanja i komunikacije, primjenjivost u svakodnevnome životu te pozitivno ozračje u kojem su ostvarene pojedine aktivnosti. Za državnu razinu odabrana su dvadeset i dva projekta koji zadovoljavaju više razine postignuća prema postavljenim mjerilima kvalitete.

Tijekom 2021. i 2022. godine ostvareno je niz kvalitetnih projekata u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja u području razvijanja socijalnih i građanskih kompetencija kao odraz kvalitetnoga djelovanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.

Program državne smotre projekata u području Nacionalnoga programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske.