Produljen natječaj „Baština na mreži: izradi virtualnu izložbu u NSK“

Objavljeno 30.10.2018.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu produljuje rok za dostavu prijava na natječaj Baština na mreži: izradi virtualnu izložbu u NSK zbog velika broja zainteresiranih upita. Natječaj je organiziran u Mjesecu hrvatske knjige 2018., a u sklopu projekta Kreativna nadgradnja digitalnog sadržaja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji podupire Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Na Natječaj se mogu javiti ustanove ili pojedinci, stručnjaci za pojedinu temu, a osobito autori već objavljenih znanstvenih i stručnih radova koji predmet svojega istraživanja žele približiti javnosti u obliku virtualne izložbe. Prilikom prijave na Natječaj potrebno je dostaviti prijedlog teme, opisati način na koji će se u digitalnome mediju predstaviti osoba (autor), jedno ili više djela, tema, događaj ili razdoblje te navesti popis građe koja se planira skenirati. Prednost će imati prijedlozi koji se odnose na oblikovanje virtualnih izložaba korištenjem građe iz zbiraka NSK. Uzimat će se na razmatranje i teme iz povijesti hrvatskih knjižnica i knjižničarstva..

U Natječaju će se dodijeliti nagrade dvama odabranim prijedlozima, i to:

a) novčane nagrade za izradbu virtualne izložbe

Dva odabrana prijedloga nagradit će se novčanom nagradom u iznosu od 2.500,00 kuna.

b) potpora digitalizaciji građe u obliku darovnoga bona za skeniranje građe.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu odabranim će prijedlozima omogućiti digitalizaciju građe iz svojega fonda u vrijednosti do 5.000,00 kuna, tehničku podršku za izradbu izložbe, pomoć u izradbi metapodataka te diskovni prostor za objavu izložbe. U izradbi izložbe moći će se koristiti već digitalizirana građa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Novi je rok za prijavu 5. studenoga 2018. godine. Prijave se primaju elektroničkom poštom na adresu digitalna@nsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni 12. studenoga 2018. godine. Na Natječaj se ne mogu prijaviti djelatnici NSK.

Svrha je ovoga Natječaja poticanje izradbe virtualnih izložaba korištenjem građe NSK kao sredstva za promidžbu znanstvene i kulturne baštine u digitalnome obliku te otkrivanje mogućnosti njezina kreativnog korištenja.

Više pojedinosti o Natječaju.