Pristup računalima

Objavljeno 8.2.2012.

Korištenje dostupnih stolnih računala za učlanjene korisnike Knjižnice u potpunosti je besplatno i neograničeno. Vjerodajnice (korisničko ime i zaporka) pritom nisu potrebne.

Sva stolna računala imaju pristup internetu s brzinom/propusnošću do 100 Mbps.

Smještaj i broj raspoloživih računala za korisnike u otvorenom pristupu:

 • Informacijski centar (prizemlje): 6
 • Zbirka za knjižničarstvo (polukat): 0
 • Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu (prvi kat): 1
 • Zbirka disertacija i magistarskih radova (prvi kat): 4
 • Zbirka inozemne Croatice (prvi kat): 4
 • Čitaonica društvenih i humanističkih znanosti (treći kat): 9
 • Čitaonica periodike (treći kat): 3
 • Čitaonica prirodnih i primijenjenih znanosti (četvrti kat): 3
 • Zbirka službenih publikacija: 3

Smještaj i broj raspoloživih računala za korisnike Zbirki građe posebne vrste:

 • Zbirka rukopisa i starih knjiga (etaža -1): 1
 • Zbirka muzikalija i audiomaterijala (drugi kat): 1

Smještaj i broj računala namijenjenih za slijepe i slabovidne korisnike:

 • Informacijski centar (prizemlje): 1

Na računalima s operacijskim sustavom Microsoft Windows 10 instaliran je programski paket Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), a na računalima s operacijskim sustavom Linux programski paket OpenOffice (Writer, Calc, Impress).

Zbog politike računalne sigurnosti stolna računala namijenjena za korisnike se svakim ponovnim pokretanjem vraćaju u početno stanje – brišu se svi dokumenti s računala. Iz toga razloga korisnici trebaju voditi brigu o pohrani svih dokumenata na kojima rade. Zbog zaštite podataka korisnicima se preporučuje da po završetku rada ponovno pokrenu računalo.

Računalna mreža i njene usluge na raspolaganju su korisnicima radi obavljanja posla, odnosno za učenje, podučavanje i istraživanje, pri čemu je važno da korisnici poštuju prava i potrebe drugih korisnika. NSK je ustanova članica CARNeta, stoga se u Knjižnici u potpunosti primjenjuje prihvatljivo i neprihvatljivo korištenje mreže te sve ostale stavke definirane u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNET mreže.