Pristup informacijama

Objavljeno 15.12.2011.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8:00 do 15:00
Telefon
01/6164-025
Faks
01/6164-185
E-pošta
sulipi@nsk.hr
Osoba za kontakt
Suzana Ulipi, službenica za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela i prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, i to:

na adresu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb
na broj telefaksa: 01/6164-185
donijeti osobno u pisarnicu Knjižnice
radnim danom od 8 do 15 sati ili
na adresu e-pošte: sulipi@nsk.hr.

Prilikom podnošenja Zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14).

Službenica za informiranje:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Suzana Ulipi
Tel: 01/6164-025

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama: