Pristup bazama i časopisima tvrtke Ovid Technologies omogućen u listopadu 2019.

Objavljeno 7.10.2019.

Tijekom listopada 2019. godine omogućen je besplatan pristup bazama podataka tvrtke Ovid Technologies iz područja psihologije i medicine PsycBOOKS® i Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) te časopisima The Journal of Urology® i JBJS Journal of Orthopaedics for Physician Assistants (JOPA).

Baza podataka PsycBOOKS® sadrži opsežnu zbirku recenziranih knjiga namijenjenu studentima, istraživačima i nastavnicima koja omogućuje pristup visokokvalitetnim publikacijama iz psihologije te srodnih područja. Baza obuhvaća najnovije znanstvene i stručne knjige koje je izdalo Američko društvo psihologa (American Psychological Association – APA), uključujući referentne radove iz priručnika i udžbenika u nakladničkome nizu Psychology® na temu iz specifičnih područja psihologije.

Baza podataka Evidence Based Medicine Reviews (EBMR) pruža pristup sveobuhvatnim podatcima iz područja medicine i zdravstva te se sastoji od osam različitih EBM izvora. Baza sadrži recenzije članaka, osvrte na aktualne teme u medicini i zdravstvu te pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima, kao i vezu s bibliografskom bazom podataka Medline. Baza je dostupna u nacionalnoj licenci.

The Journal of Urology® časopis je u izdanju Američke udruge urologa (American Urological Association – AUA), a objavljuje istraživanja i članke u širokome rasponu aktualnih tema u području urologije.

JBJS Journal of Orthopaedics for Physician Assistants (JOPA) časopis je za ortopediju namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima, a sadržajno se bavi klinički relevantnim sadržajima u području ortopedije s naglaskom na aktualne subspecijalističke teme u ortopediji.

Pojedinosti o svim ostalim online bazama podataka kojima je omogućen probni pristup ili kojima se može pristupiti u sklopu nacionalne ili institucionalne licencije, kao i upute za pristup, dostupne su u sklopu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.