Prijava za sudjelovanje na seminaru “Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima”

  • *Obavezno popuniti.

    Prijavom dajem osobnu suglasnost za fotografiranje i snimanje te korištenje materijala u svrhu promidžbe Seminara.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.