Prijava za skup Službene publikacije i državne informacije

PRIJAVA SUDJELOVANJA NA DRUGOM MEĐUNARODNOM STRUČNOM SKUPU SLUŽBENE PUBLIKACIJE I DRŽAVNE INFORMACIJE U EUROPSKIM KNJIŽNICAMA