Pretkonferencija u suorganizaciji NSK uoči Svjetskog knjižničarskog i informacijskog kongresa IFLA-e 2019.

Objavljeno 23.1.2019.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 20. i 21. kolovoza 2019. godine kao pretkonferencija uoči Svjetskoga knjižničarskog i informacijskoga kongresa IFLA-e 2019. održat će se satelitski sastanak Sekcije za stalno stručno usavršavanje i učenje na radnome mjestu (Continuing Professional Development and Workplace Learning Section) Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Tema sastanka bit će posvećena ulozi knjižničara i informacijskih stručnjaka u promicanju i uspostavi pametnih društava u sklopu globalne digitalne preobrazbe (Librarians and information professionals as (pro)motors of change: immersing, including and initiating digital transformation for smart societies).

Satelitski sastanak organizira IFLA-ina Sekcija za stalno stručno usavršavanje i učenje na radnome mjestu (IFLA CPDWL) u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i Knjižnicama grada Zagreba. Svrha mu je poticanje rasprave o utjecaju digitalnoga okruženja na postojeće i buduće vještine informacijskih stručnjaka i knjižničara, a organiziran je kao svojevrsna pretkonferencija uoči održavanja ovogodišnjega Svjetskog knjižničarskog i informacijskoga kongresa IFLA-e (IFLA WLIC 2019). U sklopu održavanja pretkonferencije bit će dodijeljen i određeni broj stipendija, za koje će uskoro biti otvorene prijave.

U skladu sa zaključcima prošlogodišnjega svjetskoga kongresa IFLA-e i temeljnim idejama IFLA-ine Globalne vizije, svrha je digitalnoga društva osiguravanje ravnopravna i slobodna pristupa informacijama i znanju. Sudjelujući u stvaranju digitalnih društava, informacijski stručnjaci proces digitalne preobrazbe trebaju sagledati temeljito, pritom krajnje pomnjivo i kritički pristupajući promjenama na svjetskoj razini. U svezi s tim, IFLA-ina Sekcija za stalno stručno usavršavanje i učenje na radnome mjestu svojim djelovanjem usredotočena je na sve oblike profesionalnoga razvoja i učenja knjižničara radi njihova poticanja, zajedno s ostalim informacijskim stručnjacima, na usvajanje potrebnih vještina i stručno usavršavanje u skladu s ubrzanim razvojem društva, kao i unapređenja knjižničarske struke.

Predložene su teme sastanka:

– bitnost jačanja kompetencija informacijskih stručnjaka u području digitalne uključenosti, kritičkoga mišljenja, zaključivanja i raspravljanja na temelju valjanih osnova, podatkovne pismenosti, otvorenih obrazovnih sadržaja

– primjeri djelovanja informacijskih stručnjaka kao promicatelja digitalne preobrazbe u društvu, kroz uklopljeno knjižničarstvo, sustvaranje, e-participaciju, e-demokraciju, društvene mreže i digitalnu suradnju

– vrijednost iznalaženja novih načina rada i učenja kroz rad u knjižnicama i baštinskim ustanovama, npr. javni prostori pogodni za njegovanje kulture uradi sam (makerspaces), Internet stvari (IoT), pametne usluge, robotika, pomoćne tehnologije, automatizirani sustavi komuniciranja s korisnicima u digitalnome marketingu (chatbot), pametno učenje te načini poslovanja utemeljeni na korištenju osobnih mobilnih uređaja (Bring Your Own Device, BYOD)

– razvijanje novih skupina kompetencija u području etike velikih podataka, privatnost u dobu velikih podataka, službenici za zaštitu podataka, istraživački podatci i repozitoriji otvorenih podataka

– nužnost suradničkoga učenja radi omogućivanja tehnologijske opremljenosti baštinskih ustanova uslugama utemeljenima na podatcima, podatkovnoj analitici i vizualizaciji podataka

– podučavanje i obučavanje informacijskih stručnjaka u područjima povezanima s održivošću knjižnica i baštinskih ustanova, podizanje društvene svijesti u svezi s tim i osnaživanje zajednica.

Sažetci izlaganja mogu se prijaviti do 25. veljače, a autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 18. ožujka 2019. godine.

Više pojedinosti o pretkonferenciji.