Predstavnici NSK na Svjetskome knjižničarskom i informacijskome kongresu i 85. Generalnoj skupštini IFLA-e 2019. u Ateni

Objavljeno 26.9.2019.

U Ateni je od 24. do 30. kolovoza 2019. u Međunarodnome kongresnome centru Megaron održan Svjetski knjižničarski i informacijski kongres Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanovaIFLA WLIC 2019, zajedno s 85. generalnom skupštinom IFLA-e, na temu Knjižnice: dijalog za promjene (Libraries: dialogue for change).

Predstavnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu bili su v. d. glavne ravnateljice NSK dr. sc. Tatijana Petrić, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskoga društva i knjižničarska savjetnica u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo – Centru za razvoj knjižnica i knjižničarstva dr. sc. Dijana Machala, knjižničarski savjetnik i koordinator procesa Tekuća nacionalna bibliografija dr. sc. Lobel Machala, knjižničarska savjetnica za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice Dunja Marija Gabriel i viša knjižničarka i stručna suradnica za standarde dr. sc. Ana Vukadin koji su nazočili godišnjim sastancima pojedinih radnih i stručnih tijela IFLA-e, različitim sastancima u organizaciji pojedinih IFLA-inih Sekcija, uključujući i posterska izlaganja, te su održali pozvana i prijavljena izlaganja.

V. d. glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić sudjelovala je na godišnjem sastanku Konferencije ravnatelja nacionalnih knjižnica (Conference of Directors of National Libraries– CDNL) održanome u Ateni u Grčkoj 27. kolovoza 2019. godine.

Dr. sc. Dijana Machala, članica Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima (IFLA Management of Library Associations), sudjelovala je u radu Sekcije te obavljala sva pripadajuća zaduženja.

Dunja Marija Gabriel u sklopu Stručnoga dijela programa IFLA-ine Konferencije bila je moderatorica Sesije koju je organizirala IFLA-ina Sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (Section for Library Services to People with Special Needs) pod nazivom The Uniqueness of Dialogue in Silence: Library Service to the Deaf, Hard of Hearing and Deafblind Community te je tom prilikom održala i pozvano izlaganje na temu Guidelines for Library Services to People who are Deaf, Hard of Hearing, and Deafblind: an overview. U sklopu IFLA-ine dvodnevne Sesije posterskih izlaganja (IFLA Poster Session) prezentirala je poster na temu Bibliotherapy Workshops for Motivation to Read – „I am Your Dog, Read to me Aloud!“ u suautorstvu s Ivanom Sabljak i Željkom Miščin iz Knjižnica grada Zagreba. Sudjelovala je u programu u organizaciji IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice (IFLA Public Libraries) i na radnim sastancima Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, kao i na radnome sastanku IFLA-ina tima Library Map of the World (LMW) o temi daljnje suradnje IFLA-e i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o knjižničnoj statistici.

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec kao članica Sekcije za novine i ostale informativne medije (IFLA News Media Section) sudjelovala je na predavanju o uporabi medija (Success Stories and Challenges: News Media Re-used in Research and by the General Public) u organizaciji Sekcije, čija je članica, te  Sekcije za digitalnu humanistiku i učenost (IFLA Digital Humanities/Digital Scholarship).

Dr. sc. Ana Vukadin članica je IFLA-ine Grupe za pregled bibliografskih konceptualnih modela (BCM Review Group) i Tehničkoga pododbora za povezane podatke (LIDATEC) te je sudjelovala na sastancima navedenih stručnih tijela IFLA-e.

Kongres i skupština tradicionalno okupljaju brojne knjižničare te knjižnične i informacijske stručnjake iz cijeloga svijeta, kao i stručnjake iz srodnih područja. Nezaobilazan dio događanja na Kongresu predstavila je izložba izdavača i nakladnika, a organizaciji cjelokupnoga događanja pridonijeli su brojni volonteri iz cijeloga svijeta. Ove je godine u Ateni nazočio 3636 sudionika iz 140 zemalja, održano je više od 250 otvorenih sesija s više od 500 govornika, gotovo 200 posterskih izlaganja i izložaba na kojoj je sudjelovalo više od 100 nakladnika i izlagača.

Odabir glavne teme Kongresa – Knjižnice: dijalog za promjene (Libraries: dialogue for change) – neposredno je povezan s mjestom održavanja Kongresa – uz Grčku i Atenu koje predstavljaju središte antičke europske civilizacije te kolijevku demokracije i dijaloga, mjesta gdje je postojala prva javna knjižnica na svijetu i gdje se tijekom šest radnih dana odvijala međunarodna stručna rasprava o ulozi knjižnica u poticanju promjena u društvu, kao i ostvarivanju ciljeva održivoga razvoje UN-ove Agende 2030.

Neposredno prije održavanja Kongresa u Ateni u organizaciji pojedinih IFLA-inih sekcija na različite teme iz knjižničarstva održano je više od dvadeset pretkonferencija u zemljama u neposrednoj blizini Grčke, a jedna od pretkonferencija u organizaciji IFLA-ina Sekcije za stalno stručno usavršavanje i učenje na radu (Continuing Professional Development and Workplace Learning Section) održana je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 20. do 21. kolovoza 2019. godine.

Tijekom održavanja Kongresa organiziran je prijenos uživo najznačajnijih i najpopularnijih događanja tijekom održavanja manifestacije koji su tako dostupni svim knjižničarima i cjelokupnoj svjetskoj javnosti bez naknade. Tako je uživo bio dostupan i prijenos svečanosti otvorenja koje je obilježio pozdravni govor predsjednice IFLA-e Glòrie Pérez-Salmerón i IFLA-ina glavnog tajnika Geralda Leitnera u kojima je najavljeno predstavljanje nove IFLA-ina Strategije za razdoblje od 2019. do 2024. godine (IFLA Strategy 2019-2024).

IFLA-ina nova Strategija nastajala je protekle dvije i pol godine suradnjom i organizacijom najveće rasprave u području knjižničarstva među knjižničarima te knjižničnim i informacijskim stručnjacima iz cijeloga svijeta. U organiziranoj raspravi sudjelovalo je više od 30 000 ljudi iz 190 zemalja sa svih sedam kontinenata u sklopu takozvane IFLA-ine kampanje Globalna vizija (IFLA Global Vision), što je rezultiralo sveobuhvatnim uvidom u prioritete knjižničarske profesije i prikupljanje ideja za njezin napredak, uspjeh i društvenu prepoznatljivost.

Otvorenje Kongresa bilo je popraćeno nastupom suvremene baletne skupine pod vodstvom koreografkinje Sofie Spyratou, u kojoj je pokretom, slikom i glazbom prikazana grčka povijest i grčka mitologija – od Homera do suvremenoga doba, te nastupom grčke folklorne plesne grupe The Lykeion ton Hellenidon koja je predstavila tradicionalne grčke plesove iz različitih grčkih regija.   

NA IFLA-inim kongresima redovito se organizira događanje pod nazivom Kulturna večer za sve sudionike Kongresa i skupštine. Ove godine Kulturna večer odvila se u novoizgrađenome kompleksu Kulturnoga centra „Zaklade Stavros Niarchos“ (Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre) gdje se nalazi i nova zgrada Nacionalne knjižnice Grčke s krovnom terasom s koje se pruža pogled na atensku Akropolu.

Kulturnu večer uz prigodni domjenak obilježio je nastup poznatoga glazbenog sastava Estoudiantina i nastup tradicionalne grčke folklorne plesne grupe The Lykeion ton Hellenidon.

Svečanost zatvaranja IFLA-ina Kongresa i skupštine u Ateni započela je pozdravnim govorom i zahvalom dosadašnje predsjednice IFLA-e Glòrie Pérez-Salmerón iz Španjolske i predstavljanjem novoizabrane predsjednice Christine Mackenzie iz Australije. Na svečanosti zatvaranja najavljeno je održavanje idućega Kongresa i skupštine IFLA-e u Dublinu u Irskoj od 15. do 21. kolovoza 2020. na temu u skladu s IFLA-inom strategijom ciljeva za održivi razvoj (Inspire, Engage, Enable and Connect) te je objavljena odluka o domaćinu Kongresa i skupštine IFLA-e 2021. godine koja će se organizirati u Rotterdamu u Nizozemskoj.

Središnji dio svečanosti zatvaranja IFLA-inih kongresa u pravilu je obilježena dodjelom priznanja i nagrada (IFLA Honours and Awards) te nagrada za razvoj struke (IFLA Professional Awards), od kojih se ističu nagrade koje su za svoj rad dobile tri IFLA-ine Sekcije – Sekcija za izgradnju i opremanje knjižnica (Library Buildings and Equipment Section), Sekcija za upravljanje znanjem (Knowledge Management Section) i Sekcija za pravne knjižnice (Law Libraries Section). Nagrada za najbolje postersko izlaganje dodijeljena je na temu adaptacije i inovacije (Every good adaptation is also an innovation) Donatasa Kubiliusa iz Litve. Zadnji dan Kongresa organizirane su i skupne posjete knjižnicama u Ateni i okolici.

Aktivnosti predstavnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na Svjetskome knjižničarskom i informacijskome kongresu i 85. Generalnoj skupštini IFLA-e 2019. u Ateni bit će predstavljene djelatnicima NSK u sklopu redovitih izlaganja i izvješća.