Predstavnice Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine posjetile NSK

Objavljeno 4.10.2019.

Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu 26. rujna 2019. godine u sklopu međunarodne suradnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine posjetile su predstavnice Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine mr. sc. Amra Avdagić i mr. sc. Minela Đelmo te predstavnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu Lucija Bakšić.

Posjetiteljicama je bio organiziran obilazak Knjižnice u sklopu kojega su se upoznale s radom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te vrijednom građom koju u svojem fondu čuvaju njezine zbirke građe posebne vrste – Zbirka rukopisa i starih knjiga, Grafička zbirka, Zbirka zemljovida i atlasa te Zbirka muzikalija i audiomaterijala.

Posjetile su i Informacijski centar i čitaonice u otvorenome pristupu, Zbirku službenih publikacija i Europski dokumentacijski centar te ostale zbirke u otvorenome pristupu.