Predstavnica NSK na Konferenciji LAM 2019 u organizaciji Nacionalne knjižnice Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Objavljeno 20.5.2019.

Na Drugoj međunarodnoj konferenciji knjižničara, arhivista i muzeologa pod nazivom Montenegro – Libraries, Archives and Museums – LAM 2019 koja je od 16. do 17. svibnja 2019. godine održana u Nacionalnoj knjižnici Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u Cetinju kao predstavnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sudjelovala je dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, savjetnica za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice. Na skupu je sudjelovalo više od stotinu predstavnika baštinskih ustanova iz Crne Gore i ostalih zemalja.

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec održala je pozvano izlaganje pod nazivom Digitalizacija građe, usluga i poslovnih procesa: smjer razvoja nacionalnih knjižnica malih i pametnih zemalja te je na poziv Nacionalne knjižnice Crne Gore 15. svibnja 2019. godine održala i radionicu pod nazivom Izrada virtualnih izložbi za petnaest kolega iz različitih crnogorskih baštinskih ustanova. Na radionici se, uz teorijski uvod o virtualnoj izložbi kao obliku posredovanja baštine i digitalnoga pripovijedanja, praktično radilo na izradbi dviju virtualnih izložbi te se očekuje kako će stečena znanja pridonijeti uspostavi infrastrukture za izradbu virtualnih izložbi, povezivanju i boljem predstavljanju digitalnih sadržaja baštinskih ustanova Crne Gore.

Više o kreiranju virtualnih izložbi na Konferenciji.